VTU: Bà Rịa Vũng Tàu vùng 6

 

Phòng kỹ thuật Chức danh Khu vực IP Phone Di động Email
Chung Thành Cao Trưởng Phòng Trưởng Phòng 6405 934665369 caoct@fpt.com.vn
Nguyễn Văn Dũng Phó Phòng Phó Phòng 6450 918583575 dungnv22@fpt.com.vn
Mông Quốc Chính Điều hành chung Điều hành chung 6430 0938 812 819 ChinhMQ@fpt.com.vn
Lê Phương Nam Điều hành Bà Rịa   0942 719 811 phuongnam.NamLP@fpt.net
Nguyễn Xuân Trường Điều hành Châu Đức 6482 0945 170 892 phuongnam.TruongNX3@fpt.net
Trần Đại Nghĩa Điều hành Tân Thành   0909 865 357 phuongnam.NghiaTD1@fpt.net
Lê Quốc Cường Điều hành Vũng Tàu 6432 0912 881 410 phuongnam.CuongLQ1@fpt.net
Hà Thúc Thông Điều hành Vũng tàu 6431 0977 731 635 Phuongnam.ThongHT@fpt.net
Nguyễn Hồng Nam Điều hành Xuyên Mộc 6421 0919 653 353 phuongnam.NamNH15@fpt.net
Phòng dịch vụ khách hàng Chức danh Khu vực IP Phone Di động Email
Phạm Phương Thảo Trưởng phòng TP Vũng Tàu 6415 0917117468 Thaopp14@fpt.com.vn
Phan Thanh Nữ Diệu Trang Phó phòng TP Vũng Tàu   0937532086 TrangPTND@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Tươi Trưởng nhóm TP Vũng Tàu 930702 0908428987 Tuoint4@fpt.com.vn
Lê Thị Toan CUS TP Vũng Tàu 930693 0938232848 toanlt@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Phượng CSCĐ TP Vũng Tàu 930694 0979824815 Phuongnt94@fpt.com.vn
Trần Thị Như Cẩm QLHĐ TP Vũng Tàu 930713 0938343797 Camttn2@fpt.com.vn
Dương Hoàng Anh Giao dịch viên TP Vũng Tàu 930696 0908423790 Anhdh21@fpt.com.vn
Ngô Thị Thu Huyền Giao dịch viên TP Vũng Tàu 930705 0349658782 Huyenntt75@fpt.com.vn
Trần Thị Thùy Linh Trưởng quầy TP Vũng Tàu 930704 0703639345 Linhttt38@fpt.com.vn
Lê Thị Hoa CUS TP Vũng Tàu 930703 0984485775 Hoalt39@fpt.com.vn
Phạm Thị Thu CSCĐ TP Vũng Tàu 930697 0977086044 Thupt19@fpt.com.vn
Lê Thị Ngọc Ngân CUS TP Vũng Tàu 930699 0775929792 Nganltn2@fpt.com.vn
Nguyễn Hoàng Yến Nhi CUS TP Vũng Tàu 930690 0973389839 nhinhy3@fpt.com.vn
Phạm Thị Biên Thùy CUS TP Vũng Tàu   0904201907 thuyptb7@fpt.com.vn
           
Nguyễn Thị Phương Linh CUS TP. Bà Rịa 930711 0934707147 Linhntp6@fpt.com.vn
Bùi Thị Bích Liên CUS TP. Bà Rịa 930700 0971563093 LienBTB@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Kim Hồng Giao dịch viên TP. Bà Rịa   0868673406 hongntk4@fpt.com.vn
Lê Thị Xuân Liên CUS TP. Bà Rịa   0785533648 Lienltx@fpt.com.vn
           
Ngô Thị Diệu Huyền CUS Huyện Châu Đức 930691 0907176630 Huyenntd3@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Hồng Duyên CUS Huyện Châu Đức 930692 0985906721 Duyennth8@fpt.com.vn
Lê Thị Bích Trâm CUS Huyện Châu Đức   0365559889 tramltb8@fpt.com.vn
           
Trần Ngọc Trúc Anh CUS TX. Phú Mỹ 930708 0902780580 Anhtnt3@fpt.com.vn
Phạm Thị Hoa Giao dịch viên TX. Phú Mỹ 930707 0708920609 hoapt37@fpt.com.vn
Hoàng Ngọc Thoa CUS TX. Phú Mỹ   0982302453 thoahn2@fpt.com.vn
Nguyễn Vũ Huỳnh Loan CUS TX. Phú Mỹ   0947570511 loannvh2@fpt.com.vn
Trần Duy Tân CUS TX. Phú Mỹ   0776577161 tantd10@fpt.com.vn
           
Đỗ Thị Nhàn CUS Huyên Xuyên Mộc 930710 0389912436 nhandt12@fpt.com.vn
Đặng Thị Thảo Trang Giao dịch viên Huyên Xuyên Mộc 930698 0918098092 Trangdtt49@fpt.com.vn