VLG: Vĩnh Long

Phòng kỹ thuật VLG Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Đào Lê Hoàng Vũ Giám Đốc   7000 0918 515 650 Vudlh@fpt.com.vn
Đào Thanh Thủy Trưởng Phòng KT   7050 0907 505 172 ThuyDT15@fpt.com.vn
Nguyễn Thông Thái Điều hành   7054 0975 117 833 phuongnam.thaint2@fpt.net
Lục Nguyễn Cát Anh KTV Điều hành   7052 0902 204 274 anhlnc@fpt.com.vn
 
Phòng DVKH VLG Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Nguyễn Thị Thanh Tuyền Trưởng phòng   7022   Tuyenntt2@fpt.com.vn
Lê Hồng Cúc Giao dịch viên   7010   Cuclh@fpt.com.vn
Đinh Thị Ngọc Hân Giao dịch viên   7028   Handtn3@fpt.com.vn
Thiềm Ngọc Lan Anh Giao dịch viên   7024   Anhtnl3@fpt.com.vn
Võ Thị Cẩm Tiên Giao dịch viên   7014   Tienvtc8@fpt.com.vn
Đỗ Thị Trà My Giao dịch viên   7025   Mydtt6@fpt.com.vn
Bạch Thị Phước Thủy CUS   7027   Thuybtp@fpt.com.vn
Phan Thị Sang CUS   7012   Sangpt2@fpt.com.vn
Lê Thị Ngọc Hân CUS   7011   HanLTN4@fpt.com.vn
Lê Thị Thúy Quyền CUS   7029   Quyenltt8@fpt.com.vn