TVH: Trà Vinh

Phòng kỹ thuật TVH Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Nguyễn Văn Thắng Giám Đốc   78011 0939 689 220 ThangNV18@fpt.com.vn
Đoàn Chí Liêm Trưởng Phòng KT   7410 0939 090 182 Liemdc@fpt.com.vn
Huỳnh Tấn Vũ Lâm Điều hành   7412 0774 011 609 lamhtv@fpt.com.vn
Tô Văn Nhí Điều hành   7411 0988 473 741 nhitv@fpt.com.vn
 
Phòng DVKH TVH Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Lư Thị Chí Trang TP DVKH   7477 982808970 Trangltc@fpt.com.vn
Huỳnh Thị Cẩm Tú Giao dịch viên   7454   Tuhtc6@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Hồng Như Giao dịch viên   7478   Nhunth8@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Thanh Tuyền Giao dịch viên   7414   Tuyenhtc6@fpt.com.vn
Thạch Thị Mala Giao dịch viên   7414   Lattm@fpt.com.vn
Nguyễn Anh Thư Giao dịch viên   7447   Thuna6@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Thu Nga CUS   7474   Ngantt48@fpt.com.vn