TQG: Tuyên Quang

Phòng kỹ thuật Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Chi nhánh Tuyên Quang Chi nhánh Tuyên Quang Vùng 2      
Lê Đức Cường Giám đốc Chi nhánh TQG 2700   CuongLD3@fpt.com.vn
Nguyễn Văn Hưởng Trưởng phòng kỹ thuật TQG 2750   Huongnv5@fpt.com.vn
Vũ Minh Nghĩa Đội trưởng TQG 2752   NghiaVM1@vienthongtin.com
Nguyễn Công Toàn Đội trưởng TQG     toannc2@vienthongtin.com
 
Phòng DVKH Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Dương Thị Như Trưởng phòng DVKH   2730 975740194 NhuDT@fpt.com.vn
Dang Thị Huyen Trang Quầy kiêm nhiệm       Trangdth35@fpt.com.vn
Nguyen Thi Huong Quầy kiêm nhiệm       Huongnt303@fpt.com.vn
Nguyen Thi Thanh Huong Quầy kiêm nhiệm       HuongNTT146@fpt.com.vn
Tran Thu Huong Quầy kiêm nhiệm       HuongTT33@fpt.com.vn
Hoang Thi Ngoc Duyen CUS đa nhiệm       Duyenhtn@fpt.com.vn
Vu Ngoc Thuy Trang CUS đa nhiệm       Trangvnt4@fpt.com.vn
Bui Thi Khanh Ly CUS đa nhiệm       Lybtk3@fpt.com.vn