TP Bắc Ninh

BNH: Bắc Ninh

Phòng kỹ thuật Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Chi nhánh Bắc Ninh          
Phan Đình Cường Giám đốc Chi nhánh BNH 24100   cuongpd4@fpt.com.vn
Lê Hồng Thắng Giám đốc trung tâm BNH-02 21010   ThangLH2@fpt.com.vn
Nguyễn Đức Tuân Trưởng phòng Kỹ thuật BNH 24159   Tuannd21@fpt.com.vn
           
Đinh Văn Tiến Quản lý User BNH-01 24155   TienDV1@vienthongtin.com
Nguyễn Văn Thảo Đội trưởng BNH-01 24156   thaonv@vienthongtin.com
Ngô Văn Đô Đội trưởng BNH-01     Donv@vienthongtin.com
Nguyễn Đình Tiệp Đội trưởng BNH-01     Tiepnd1@vienthongtin.com
           
Nguyễn Văn Đức Quản lý User BNH-02 24153   Ducnv10@vienthongtin.com
Nguyễn Đình Bảo Đội trưởng BNH-02 24151   Baond@vienthongtin.com
Diêm Hữu Vũ Đội trưởng BNH-02     VuDH@vienthongtin.com
 
Phòng DVKH Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Nguyễn Thị Nhung Trưởng phòng DVKH   24101 0979426369 Nhungnt19@fpt.com.vn
Le Thi Phuc Quầy kiêm nhiệm       Phuclt2@fpt.com.vn
Nguyen Thi Linh Quầy kiêm nhiệm       Linhnt105@fpt.com.vn
Luu Hai Yen Quầy kiêm nhiệm       Yenlh13@fpt.com.vn
Nguyen Thi Hue Quầy kiêm nhiệm       Huent58@fpt.com.vn
Nguyen Thi Thao Quầy kiêm nhiệm       Thaont82@fpt.com.vn
Tran Thi Thuy Quynh Quầy kiêm nhiệm       Quynhttt9@fpt.com.vn
Pham Thi Quynh Anh Quầy kiêm nhiệm       Anhptq9@fpt.com.vn
Pham Thi Phuong Quầy kiêm nhiệm       Phuongpt59@fpt.com.vn
Tran Thi Xuan Quầy kiêm nhiệm       Xuantt17@fpt.com.vn
Nguyen Thi Lan Quầy kiêm nhiệm       Lannt84@fpt.com.vn
Nguyen Thi Ly CUS đa nhiệm       Lynt@fpt.com.vn
Ta Thi Thao CUS đa nhiệm       Thaott37@fpt.com.vn
Nguyen Thi Thoa CUS đa nhiệm       Thoant7@fpt.com.vn
Nguyen Thi Thuy CUS đa nhiệm       Thuynt68@fpt.com.vn
La Thi Hop CUS đa nhiệm       Hoplt5@fpt.com.vn
Nguyen Thi Uyen CUS đa nhiệm       Uyennt6@fpt.com.vn
Ngo Thi Bich Ngoc CUS đa nhiệm       Ngocntb68@fpt.com.vn
Nguyen Thi Anh Tuyet CUS đa nhiệm       Tuyetnta13@fpt.com.vn
Nguyen Thi Thuy Trang Cộng tác viên       trangntt161@fpt.com.vn