TNN: Thái Nguyên

Phòng kỹ thuật Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Chi nhánh Thái Nguyên Chi nhánh Thái Nguyên Vùng 2      
Dương Quang Nam Giám đốc Chi nhánh TNN 28000   namdq4@fpt.com.vn
Dương Văn Kiên Trưởng phòng kỹ thuật TNN 28050   kiendv@fpt.com.vn
Nguyễn Văn Tùng Quản lý User TNN-01,02 28054   Tungnv8@vienthongtin.com
Hoàng Quốc Tuấn Đội trưởng TNN-01 28029   TuanHQ@vienthongtin.com
Nguyễn Viết Quyến Đội trưởng TNN-02 28055   QuyenNV@vienthongtin.com
Hoàng Văn Cử Đội trưởng TNN-02 28006   CuHV@vienthongtin.com
 
Phòng DVKH Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Nguyễn Thị Thanh Thảo Trưởng phòng DVKH   28030 986308777 Thaontt3@fpt.com.vn
TRAN THI HUONG GIANG Trưởng nhóm       Giangtth18@fpt.com.vn
Phùng Ngọc Hà Trưởng nhóm       Hapn13@fpt.com.vn
Bui Thi Hoa Quầy kiêm nhiệm       Hoabt15@fpt.com.vn
Duong Thi Ngoc Quầy kiêm nhiệm       Ngocdt14@fpt.com.vn
Nguyen Thi Tan Quầy kiêm nhiệm       Tannt24@fpt.com.vn
Dang Thi Minh Huong Quầy kiêm nhiệm       Huongdtm11@fpt.com.vn
Nguyen Thi Xuan CUS đa nhiệm       Xuannt1@fpt.com.vn
Pham Thi Hai Yen CUS đa nhiệm       Yenpth12@fpt.com.vn
Nguyen Thi Kim Ngan CUS đa nhiệm       Nganntk34@fpt.com.vn
TRAN THI THU HUE CUS đa nhiệm       Huettt@fpt.com.vn
Tran Thi Tram CUS đa nhiệm       Tramtt5@fpt.com.vn