THA: Thanh Hoá

Phòng kỹ thuật Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Chi nhánh Thanh Hóa   Vùng 3      
Nguyễn Khắc Hiếu Giám đốc Chi nhánh THA 3700   hieunk4@fpt.com.vn
Nguyễn Thanh Hải Trưởng phòng kỹ thuật THA 3750   haint7@fpt.com.vn
Trịnh Xuân Hùng Quản lý User THA 3754   Hungtx4@fpt.com.vn
Đỗ Ngọc Quang Đội trưởng THA01 3751   quangdn3@vienthongtin.com
Trần Doãn Thiết Đội trưởng THA01 3756   thiettd@vienthongtin.com
Nguyễn Văn Hưng Đội trưởng THA02 3752   hungnv14@vienthongtin.com
Nguyễn Duy Tuyên Đội trưởng THA02     TuyenND@vienthongtin.com
 
Phòng DVKH Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Nguyễn Quốc Hùng Trưởng phòng DVKH THA     hungnq1@.fpt.com.vn
Vũ Thanh Quỳnh Trưởng nhóm DVKH THA     Quynhvt@.fpt.com.vn
Vũ Thị Thu Hà Trưởng nhóm DVKH THA     Havtt5@.fpt.com.vn
Vũ Thị Hiền QL công nợ THA     Hienvt32@.fpt.com.vn
Hoàng Thị Thùy QL công nợ THA     Thuyht36@.fpt.com.vn
Dương Thị Hằng QL công nợ THA     Hangdt44@.fpt.com.vn
Nguyễn Thị Quế QL công nợ THA     Quent3@.fpt.com.vn
Lê Thị Nga QL công nợ THA     Ngalt41@.fpt.com.vn
Phạm Hồng Linh QL công nợ THA     Linhph13@.fpt.com.vn
Mai Thị Thêu GDV kiêm nhiệm THA     Theumt@.fpt.com.vn
Nguyễn Thị Trang GDV kiêm nhiệm THA     Trangnt29@.fpt.com.vn
Trương Khánh Ly GDV kiêm nhiệm THA     Lytk7@.fpt.com.vn
Hà Thị Lê GDV kiêm nhiệm THA     Leht5@.fpt.com.vn
Hồ Thị Hiền GDV kiêm nhiệm THA     Hienht16@.fpt.com.vn
Ngô Thị Giang GDV kiêm nhiệm THA     Giangnt107@.fpt.com.vn
Trịnh Thị Hồng Lĩnh GDV chuyên trách THA     Linhtth7@.fpt.com.vn
Nguyễn Thị Thanh Huyền GDV chuyên trách THA     Huyenntt129@.fpt.com.vn