TBH: Thái Bình

Phòng kỹ thuật Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Chi nhánh Thái Bình   Vùng 3      
Phạm Thanh Phong Giám đốc Chi nhánh TBH 3600   PhongPT4@FPT.COM.VN
Phạm Văn Thuận Trưởng phòng kỹ thuật TBH 3650   thuanpv@fpt.com.vn
Phạm Trọng Tuyền Quản lý User TBH 3655   tuyenpt4@fpt.com.vn
Phạm Văn Bộ Đội trưởng TBH 3653   bopv@vienthongtin.com
Mai Trọng Thiết Đội trưởng TBH 3656   Thietmt@vienthongtin.com
 
Phòng DVKH Chức danh Khu vực IP phone Di động Email
Nguyễn Thị Hường Trưởng phòng DVKH TBH 3633   Huongnt1@.fpt.com.vn
Nguyễn Thị Thu Hà DVKH kiêm quầy TBH 3634   Hantt77@.fpt.com.vn
Phạm Hồng Bích DVKH kiêm quầy TBH 3628   Bichph@.fpt.com.vn
Lê Thị Diêu Quỳnh DVKH kiêm quầy TBH 3639   Quynhltd@.fpt.com.vn
Vũ Thị The DVKH kiêm quầy TBH 3631   Thevt@.fpt.com.vn
Nguyễn Thị Thu Hà DVKH kiêm quầy TBH 3627   Hantt189@.fpt.com.vn
Đào Thị Ngoan DVKH kiêm quầy TBH 3632   Ngoandt4@.fpt.com.vn
Phạm Thị Thuý Hiền DVKH TBH 3637   Hienptt4@.fpt.com.vn
Nguyễn Thị Tươi DVKH TBH 3630   Tuoint9@.fpt.com.vn