Quản lý vùng 5

Chi nhánh Họ tên Chức vụ Email EXT Di động
Sài Gòn 01 Võ Duy Phúc Giám Đốc TT PhucVD2@fpt.com.vn 8435 0901 334 888
Sài Gòn 01 Nguyễn Ngọc Sang Trưởng Phòng KD 1 SangNN8@fpt.com.vn 7473 0916 489 342
Sài Gòn 01 Nguyễn Bá Thiện Trưởng Phòng KD 2 ThienNB2@fpt.com.vn 0901 447 369
Sài Gòn 01 Trần Thanh Nhựt Trưởng Phòng KD 3 NhutTT@fpt.com.vn 8346 0932 733 127
Sài Gòn 01 Lê Văn Thành Trưởng Phòng KD 4 ThanhLV22@fpt.com.vn 0901 371 837
Sài Gòn 01 Võ Thị Thảo Phó Phòng DVKH Thaovt24@fpt.com.vn 0934 999 049
Sài Gòn 01 Tạ Trương Thị Tú Uyên Trưởng Phòng DVKH UyenTTTT@fpt.com.vn 8095 0917 304 656
Sài Gòn 01 Huỳnh Trung Hiếu Trưởng Phòng KT HieuHT31@fpt.com.vn 81905 0916 666 431
Sài Gòn 01 Nguyễn Thị Thùy Dung Admin DungNTT33@fpt.com.vn 7871 0935 439 075
Sài Gòn 02 Võ Anh Tuấn Giám Đốc TuanVA15@fpt.com.vn 80208 0988 939 152
Sài Gòn 02 Nguyễn Công Thương Trưởng Phòng KD 1 ThuongNC@fpt.com.vn 8776 0948 471 828
Sài Gòn 02 Hồ Phước Anh Hùng Trưởng Phòng KD 2 HungHPA@fpt.com.vn 0901 889 717
Sài Gòn 02 Đinh Duy Tiến Trưởng Phòng KD 3 TienDD12@fpt.com.vn 8045 0932 440 705
Sài Gòn 02 Trần Thị Hạnh Dung Trưởng Phòng DVKH (kn) DungTTH@fpt.com.vn 8294 0906 975 055
Sài Gòn 02 Lê Hoàng Duy Trưởng Phòng KT DuyLH10@fpt.com.vn 7983 0902 597 057
Sài Gòn 02 Huỳnh Thảo Trang Admin TrangHT16@fpt.com.vn 8751 0379 313 101
Sài Gòn 03 Phùng Chí Can Giám Đốc CanPC@fpt.com.vn 18215 0938 313 525
Sài Gòn 03 Phạm Công Tuấn Trưởng Phòng KD 1 TuanPC@fpt.com.vn 7559 0902 414 741
Sài Gòn 03 Mai Lệ Hằng Trưởng Phòng KD 2 HangML@fpt.com.vn 8283 0937 483 548
Sài Gòn 03 Đặng Tiến Đạt Trưởng Phòng KD 3 datdt30@fpt.com.vn 0906 855 464
Sài Gòn 03 Lê Minh Thành Trưởng Phòng KD 4 ThanhLM8@fpt.com.vn 83777 0906 777 085
Sài Gòn 03 Nguyễn Thị Lan Quỳnh Phó Phòng DVKH QuynhNTL2@fpt.com.vn 8329 0906 490 482
Sài Gòn 03 Huỳnh Thị Ngọc Nga Phó Phòng DVKH NgaHTN@fpt.com.vn 0938 436 364
Sài Gòn 03 Lê Thị Bích Phượng Trưởng Phòng DVKH phuongltb@fpt.com.vn 8387 0908 596 678
Sài Gòn 03 Nguyễn Văn Phú Phó Phòng KT phunv16@fpt.com.vn 81118 0898 072 668
Sài Gòn 03 Nguyễn Tuấn Long Trưởng Phòng KT Longnt36@fpt.com.vn 80970 0934 621 456
Sài Gòn 03 Võ Thị Quỳnh Anh Admin AnhVTQ9@fpt.com.vn 8358 0339 305 445
Sài Gòn 03 Trịnh Thị Hà Giang Admin GiangTTH24@fpt.com.vn 8925 0965 819 211
Sài Gòn 04 Lê Văn Linh Giám Đốc LinhLV2@fpt.com.vn 0932 251 229
Sài Gòn 04 Đỗ Hữu Phi Trưởng Phòng KD 1 PhiDH@fpt.com.vn 231223 0944 537 383
Sài Gòn 04 Nguyễn Thị Thảo Duyên Trưởng Phòng KD 2 DuyenNTT@fpt.com.vn 8269 0902 479 747
Sài Gòn 04 Võ Hoàng Vinh Trưởng Phòng KD 3 VinhVH5@fpt.com.vn 0965 249 524
Sài Gòn 04 Nguyễn Thị Thanh Lương Trưởng Phòng DVKH LuongNTT@fpt.com.vn 8264 0908 226 445
Sài Gòn 04 Dương Thái Phương Trưởng Phòng KT PhuongDT64@fpt.com.vn 0708 090 193
Sài Gòn 04 Đặng Thị Thảo Nguyên Admin NguyenDTT3@fpt.com.vn 8177 0904 587 455
Sài Gòn 05 Chung Quốc Huy Giám đốc HuyCQ3@fpt.com.vn 8163 0908 755 500
Sài Gòn 05 Mã Khắc Duy Trưởng Phòng KD 1 DuyMK@fpt.com.vn 7990 0909 424 259
Sài Gòn 05 Nguyễn Viết Anh Trưởng Phòng KD 2 AnhNV25@fpt.com.vn 83330 0933 268 206
Sài Gòn 05 Nguyễn Thanh Huyền Trưởng Phòng KD 3 (tt) Huyennt207@fpt.com.vn 0945 555 943
Sài Gòn 05 Nguyễn Huỳnh Duy Trưởng Phòng DVKH DuyNH20@fpt.com.vn 8219 0928 966 880
Sài Gòn 05 Lê Văn Huyền Trưởng Phòng KT HuyenLV2@fpt.com.vn 80515 0909 108 051
Sài Gòn 05 Chu Thị Lệ Thu Admin ThuCTL@fpt.com.vn 8103 0912 645 655
Sài Gòn 07 Phạm Minh Kiên Giám Đốc KienPM@fpt.com.vn 8485 0989 680 900
Sài Gòn 07 Phan Văn Hợp Trưởng Phòng KD 1 HopPV@fpt.com.vn 8683 0901 888 709
Sài Gòn 07 Trần Huỳnh Anh Hảo Trưởng Phòng KD 1 (tt) Haotha@fpt.com.vn 0989 599 086
Sài Gòn 07 Trần Thị Thúy Ngân Trưởng Phòng DVKH NganTTT5@fpt.com.vn 8274 0386 356 875
Sài Gòn 07 Vương Kim Ngư Trưởng Phòng KT NguVK@fpt.com.vn 8144 0908 534 423
Sài Gòn 07 Hoàng Nguyễn Lan Anh Admin AnhHNL@fpt.com.vn 8777 0938 700 262
Sài Gòn 08 Đoàn Văn Tấn Giám Đốc Tandv3@fpt.com.vn 8166 0932 624 304
Sài Gòn 08 Nguyễn Văn Quân Trưởng Phòng KD 1 Quannv26@fpt.com.vn 0964 740 022
Sài Gòn 08 Võ Minh Thu Trưởng Phòng KD 2 Thuvm@fpt.com.vn 8770 0909 763 604
Sài Gòn 08 Đỗ Thanh Vinh Trưởng Phòng KD 3 (tt) Vinhdt15@fpt.com.vn 0936 888 321
Sài Gòn 08 Đoàn Thị Như Mai Phó Phòng DVKH MaiDTN5@fpt.com.vn 80815 0935 700 848
Sài Gòn 08 Phạm Thị Kim Anh Trưởng Phòng DVKH AnhPTK2@fpt.com.vn 8466 0905 517 717
Sài Gòn 08 Phạm Công Trung Trưởng Phòng KT TrungPC@fpt.com.vn 8259 0908 912 788
Sài Gòn 08 Phạm Huỳnh Trúc Vương Admin VuongPHT@fpt.com.vn 8341 0933 123 959
Sài Gòn 09 Trần Quốc Hưng Giám Đốc HungTQ8@fpt.com.vn 8334 0902 997 123
Sài Gòn 09 Võ Long Biên Trưởng Phòng KD 1 BienVL@fpt.com.vn 80926 0908 975 328
Sài Gòn 09 Huỳnh Duy Trưởng Phòng KD 2 DuyH3@fpt.com.vn 0907 030 202
Sài Gòn 09 Trần Phương Đại Trưởng Phòng KD QLĐL & CTV khoán (tt) DaiTP@fpt.com.vn 0903 867 554
Sài Gòn 09 Vũ Thị Ánh Tuyết Trưởng Phòng DVKH TuyetVTA2@fpt.com.vn 8383 0976 365 514
Sài Gòn 09 Vũ Phạm Tuấn Minh Trưởng Phòng KT MinhVPT@fpt.com.vn 81211 076 468 7276
Sài Gòn 09 Lê Thị Hạnh Admin HanhLT27@fpt.com.vn 7576 0388 616 145
Sài Gòn 10 Nguyễn Văn Khánh Giám Đốc KhanhNV3@fpt.com.vn 8207 0933 451 086
Sài Gòn 10 Lê Văn Lễ Phó Giám Đốc LeLV@fpt.com.vn 82301 0919 637 377
Sài Gòn 10 Nguyễn Tiến Dũng Trưởng Phòng KD 1 DungNT57@fpt.com.vn 8371 0909 493 937
Sài Gòn 10 Phạm Lê Khoa Trưởng Phòng KD 2 KhoaPL@fpt.com.vn 7992 0937 069 868
Sài Gòn 10 Lý Phi Trường Trưởng Phòng KD 3 TruongLP@fpt.com.vn 8374 0902 772 004
Sài Gòn 10 Nguyễn Thị Cẩm Loan Phó Phòng DVKH (tt) LoanNTC@fpt.com.vn 8469 0939 006 234
Sài Gòn 10 Trần Thị Thúy Hằng Trưởng Phòng DVKH HangTTT7@fpt.com.vn 8263 0918 153 609
Sài Gòn 10 Võ Minh Thành Phó Phòng KT (tt) phuongnam.ThanhVM@fpt.net 80971 0979 508 579
Sài Gòn 10 Võ Minh Thế Phương Trưởng Phòng KT PhuongVMT@fpt.com.vn 8085 0908 560 083
Sài Gòn 10 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Admin NhungNTT15@fpt.com.vn 8709 0909 910 400
Sài Gòn 10 Hồ Minh Trí Admin TriHM26@fpt.com.vn 0399 243 644
Sài Gòn 11 Lê Nam Giám Đốc NamL2@fpt.com.vn 8220 0902 482 366
Sài Gòn 11 Nguyễn Văn Đông Trưởng Phòng KD 1 DongNV13@fpt.com.vn 8282 0901 306 840
Sài Gòn 11 Ngô Thanh Tâm Trưởng Phòng KD 2 TamNT9@fpt.com.vn 81107 0949 624 715
Sài Gòn 11 Nguyễn Hữu Hòa Trưởng Phòng KD 3 HoaNH21@fpt.com.vn 83886 090 789 44 99
Sài Gòn 11 Nguyễn Thị Thu Hồng Phó Phòng DVKH HongNTT20@fpt.com.vn 81120 0901 336 552
Sài Gòn 11 Trần Thị Hạnh Dung Trưởng Phòng DVKH DungTTH@fpt.com.vn 8294 0906 975 055
Sài Gòn 11 Lê Đức Nhật Phó Phòng KT NhatLD@fpt.com.vn 8451 0938 240 279
Sài Gòn 11 Trần Văn Lợi Trưởng Phòng KT LoiTV@fpt.com.vn 8258 0918 379 902
Sài Gòn 11 Trịnh Thị Mai Linh Admin LinhTTM2@fpt.com.vn 8614 0901 238 567
Sài Gòn 12 Thái Thành Trinh Giám Đốc TrinhTT3@fpt.com.vn 8240 0934 111 140
Sài Gòn 12 Lê Chí Lập Trưởng Phòng KD 1 LapNC@fpt.com.vn 0909 010 848
Sài Gòn 12 Lê Trung Lâm Trưởng Phòng KD 2 LamTL3@fpt.com.vn 8230 0909 867 886
Sài Gòn 12 Nguyễn Thị Hoàng Phương Trưởng Phòng DVKH (kn) PhuongNTH11@fpt.com.vn 7595 0368 757 779
Sài Gòn 12 Trịnh Văn Cầu Phó Phòng KT CauTV2@fpt.com.vn 80966 0988 035 863
Sài Gòn 12 Cáp Xuân Hoà Trưởng Phòng KT HoaCX@fpt.com.vn 8453 0918 388 992
Sài Gòn 12 Trần Thị Ngọc Yến Admin YenTTN4@fpt.com.vn 8761 0949 194 798
Sài Gòn 13 Doãn Giang Nam Giám Đốc NamDG3@fpt.com.vn 8719 0989 871 198
Sài Gòn 13 Huỳnh Lê Long Trưởng Phòng KD 1 LongHL@fpt.com.vn 8764 0963 666 142
Sài Gòn 13 Trần Đại Nghĩa Trưởng Phòng KD 2 NghiaTD6@fpt.com.vn 0901 889 434
Sài Gòn 13 Lê Thị Huỳnh Dao Phó Phòng DVKH DaoLTH3@fpt.com.vn 8464 0908 170 237
Sài Gòn 13 Nguyễn Thị Hoàng Phương Trưởng Phòng DVKH PhuongNTH11@fpt.com.vn 7595 0368 757 779
Sài Gòn 13 Hoàng Kim Long Trưởng Phòng KT LongHK2@fpt.com.vn 80941 0908 917 861
Sài Gòn 13 Nguyễn Phương Ngọc Điệp Admin DiepNPN2@fpt.com.vn 8711 0908 123 070
Sài Gòn 15 Tống Thu Hoàng Sang Giám Đốc SangTTH@fpt.com.vn 8780 0918 670 899
Sài Gòn 15 Võ Tấn Đạt Trưởng Phòng KD 1 DatVT21@fpt.com.vn 81502 0938 882 667
Sài Gòn 15 Nguyễn Văn Thành Trưởng Phòng KD 2 ThanhNV35@fpt.com.vn 7984 0939 874 887
Sài Gòn 15 Nguyễn Duy Quốc Trưởng Phòng KD 3 QuocND6@fpt.com.vn 0936 722 020
Sài Gòn 15 Nguyễn Hải Triều Trưởng Phòng DVKH TrieuNH@fpt.com.vn 8022 0904 916 929
Sài Gòn 15 Nguyễn Văn Dũng Trưởng Phòng KT DungNV25@fpt.com.vn 8362 0903 859 439
Sài Gòn 15 Phạm Thị Tuyết Loan Admin LoanPTT9@fpt.com.vn 7985 0382 328 091
Sài Gòn 16 Hồ Nam Triều Giám Đốc TrieuHN@fpt.com.vn 1851 0913 767 614
Sài Gòn 16 Võ Đình Dũng Phó Giám Đốc DungVD3@fpt.com.vn 80047 0901 888 702
Sài Gòn 16 Bùi Văn Thời Trưởng Phòng KD 1 ThoibBV@fpt.com.vn 0336 508 119
Sài Gòn 16 Quách Hưng Phong Trưởng Phòng KD 2 phongqh@fpt.com.vn 0918 081 117
Sài Gòn 16 Nguyễn Thị Ngọc Duyên Phó Phòng DVKH DuyenNTN2@fpt.com.vn 8530 0934 041 452
Sài Gòn 16 Lê Thị Phương Trang Trưởng Phòng DVKH TrangLTP@fpt.com.vn 8393 0938 184 894
Sài Gòn 16 Đàm Phúc Đạt Trưởng Phòng KT DatDP@fpt.com.vn 80946 0779 967 486
Sài Gòn 16 Bùi Thị Thu Hải Admin haibtt3@fpt.com.vn 8353 0974 078 528