QUẬN Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT : HN09 : QUẬN Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh

Phòng kỹ thuật Chức danh Khu vực chi tiết IP phone Di động Email
Nguyễn Việt Bách Giám đốc chi nhánh 4720 BachNV2@fpt.com.vn
Trần Anh Tuấn Trưởng Phòng Kỹ thuật 4418 tuanta29@fpt.com.vn
Hoàng Văn Luật Trưởng phòng 4658 LuatHV@fpt.com.vn
Đỗ Văn Chính Điều hành 3273 ChinhDV3@vienthongtin.com
Nguyễn Phương Tùng Điều hành Tungnp@vienthongtin.com
Nguyễn Ngọc Oánh Điều hành 4355 OanhNN@vienthongtin.com
Phạm Nguyên Hoàng Điều hành 4415 HoangPN1@vienthongtin.com
Phòng DVKH Chức danh Khu vực chi tiết IP phone Di động Email
Nghiêm Thu Hương TRưởng phòng/ Phụ trách CUS 4333 986644518 huongnt45@fpt.com.vn
Ngô Thanh Nhàn Trưởng nhóm 4207 Nhannt48@fpt.com.vn
Nguyễn Thanh Thúy Trưởng nhóm 41010 thuynt129@fpt.com.vn
Nguyễn Hương Lan QLHĐ 4403 lannh14@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Xuân Hương QLDT 4205 huongntx6@fpt.com.vn
Trần Thị Dạ Hương QLDT 40923 huongttd11@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Nghiên QLDT 4659 nghiennt@fpt.com.vn
Lê Thị Liên Phó phòng 4612 989309270 lienlt3@fpt.com.vn
Bùi Thị Ngọc GDV 3069 Ngocbt13@fpt.com.vn
Đặng Thị Hoa GDV 3592 hoadt39@fpt.com.vn
Nguyễn Diệp Linh GDV 42323 Linhnd64@fpt.com.vn
Hoàng Thị Thu Phương GDV 40908 phuonghtt13@fpt.com.vn
Đặng Minh Phương GDV 40922 Phuongdm24@fpt.com.vn
Nguyễn Ngọc Ninh GDV 40910 Ninhnn5@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Liên GDV 40924 Liennt59@fpt.com.vn