QUẬN CHƯƠNG MỸ

HN10: Chương Mỹ

Phòng kỹ thuật Chức danh Khu vực chi tiết IP phone Di động Email
Nguyễn Hồng Quân Giám đốc chi nhánh   4601   QuanNH2@fpt.com.vn
Nguyễn Văn Cương Phó Giám đốc chi nhánh   4718   CuongNV18@fpt.com.vn
Phạm Văn Thịnh Trưởng Phòng Kỹ thuật   4158   thinhpv3@fpt.com.vn
Nguyễn Thành Công Trưởng phòng   4416   CongNT21@fpt.com.vn
Hồ Sĩ Diễn Phó phòng   47226   DienHS@fpt.com.vn
Nguyễn Văn Biên Điều hành   4767   BienNV@vienthongtin.com
Nguyễn Trọng Tuấn Điều hành   4359   TuanNT2@vienthongtin.com
Cao Văn Thắng Điều hành   41022   Thangcv@vienthongtin.com
Lục Viết Thọ Điều hành   41025   tholv@vienthongtin.com
Phùng Mạnh Thịnh Điều hành   4247   thinhpm@vienthongtin.com
Bùi Bá Huy Điều hành   41012   HuyBB@vienthongtin.com
 
Phòng DVKH Chức danh Khu vực chi tiết IP phone Di động Email
Nguyễn Thanh Hoài Trưởng phòng DVKH   4756 963398383 Hoaint2@fpt.com.vn
Lê Thị Thúy Phó phòng DVKH   3490 982589526 Thuylt17@fpt.com.vn
Lương Thị Thanh GDV kiêm nhiệm   4789   Thanhlt67@fpt.com.vn
Đỗ Thị Hải Anh GDV kiêm nhiệm   4013   Anhdth9@fpt.com.vn
Phạm Thùy Dương Trưởng nhóm   4225   duongpt20@fpt.com.vn
Phạm Thị Dung Nhóm đa nhiệm   3986   Dungpt68@fpt.com.vn
Đặng Thị Hương Nhóm đa nhiệm   4113   Huongdt36@fpt.com.vn
Bùi Thị Hạnh Trưởng nhóm   4751   Hanhbt3@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Thu Huyền Nhóm đa nhiệm   4146   Huyenntt107@fpt.com.vn
Phùng Thị Thịnh Nhóm đa nhiệm   4433   Thinhpt2@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Tuyết Trưởng nhóm   4108   Tuyetnt17@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Nhung Nhóm đa nhiệm   3444   Nhungnt33@fpt.com.vn
Trần Minh Phương Nhóm đa nhiệm   4467   Phuongtm25@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Hồng Khanh Nhóm đa nhiệm   4108   Khanhnth@fpt.com.vn
Cao Hải Yến GDV chuyên trách   4467   Yench2@fpt.com.vn
Nguyễn Anh Dương GDV chuyên trách   4795   DuongNA6@fpt.com.vn
Đặng Trần Minh Nhóm đa nhiệm   41027   MinhDT32@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Thanh Tân Nhóm đa nhiệm   41028   tanntt4@fpt.com.vn
Phan Thu Thảo Nhóm đa nhiệm   41008   thaopt59@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nhóm đa nhiệm       hanhnth7@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Kim Anh CTV       anhntk71@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Thu Trang GDV kiêm nhiệm   3971   trangntt214@fpt.com.vn