QNI: Quãng Ninh

Phòng kỹ thuật Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Chi nhánh Quảng Ninh Chi nhánh Quảng Ninh Vùng 2      
Thân Ngọc Cảnh Giám đốc Chi nhánh QNH 3388   canhtn@fpt.com.vn
Đoàn Nguyên Trà Trưởng phòng kỹ thuật hạ tầng QNH-01 3350   Tradn@fpt.com.vn
Lê Quang Dự Trưởng phòng kỹ thuật hạ tầng QNH-02 3380   dulq2@fpt.com.vn
Nguyễn Mạnh Tuấn Trưởng phòng QL đối tác QNH-01 3385   TuanNM70@fpt.com.vn
Trần Đức Thương Đội trưởng QNH 3318   ThuongTD@vienthongtin.com
Nguyễn Văn Đông Đội trưởng QNH 3314   DongNV7@vienthongtin.com
Trần Anh Tuấn Đội trưởng QNH     TuanTA31@vienthongtin.com
Nguyễn Hùng Cường Trưởng phòng QL đối tác QNH-02 3374   CuongNH14@fpt.com.vn
Nguyễn Trọng Quý Đội trưởng QNH 3359   quynt1@vienthongtin.com
Vũ Mạnh Tuấn Đội trưởng QNH 3384   Tuanvm3@vienthongtin.com
Vũ Văn Hà Đội trưởng QNH 3363   HaVV1@vienthongtin.com
Bùi Sơn Tùng Trưởng phòng QL đối tác 3 QNH-03 3382   tungbs@fpt.com.vn
Trần Triệu Đạt Đội trưởng QNH-03 3351   Dattt2@vienthongtin.com
Nguyễn Mạnh Hùng Đội trưởng QNH-03 3387   HungNM2@vienthongtin.com
 
Phòng DVKH Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Nguyen Thu Huong Trưởng phòng DVKH QNH_01 3331 989212288 Huongnt47@fpt.com.vn
Tran Thi Huong Quầy kiêm nhiệm QNH_01     Huongtt71@fpt.com.vn
Vu Thi Thuy Hien Quầy kiêm nhiệm QNH_01     Hienvtt19@fpt.com.vn
Lam To Quynh Quầy kiêm nhiệm QNH_01     Quynhlt23@fpt.com.vn
Bui Minh Huyen CUS đa nhiệm QNH_01     Huyenbm@fpt.com.vn
Dam Thi Thu Hang CUS đa nhiệm QNH_01     Hangdtt14@fpt.com.vn
Nguyen Thi Ngoc Viet CUS đa nhiệm QNH_01     Vietntn@fpt.com.vn
Ngo My Duyen CUS đa nhiệm QNH_01     Duyennm3@fpt.com.vn
Nguyen Huyen Trang CUS đa nhiệm QNH_01     Trangnh49@fpt.com.vn
           
Ngô Thị Thu Yên Trưởng phòng DVKH QNH_02 3332 989831132 YenNTT4@fpt.com.vn
Luong Thi Hong Thuong Trưởng nhóm QNH_02     Thuonglth5@fpt.com.vn
Nguyen Thuy Quynh QL công nợ kiêm nhiệm quầy QNH_02     Quynhnt58@fpt.com.vn
Le Thi Nhu Quynh QL công nợ QNH_02     QuynhLTN7@fpt.com.vn
Le Thi Xuan Thu QL công nợ QNH_02     Thultx4@fpt.com.vn
Nguyen Thi Ngoc Huyen QL công nợ QNH_02     Huyenntn37@fpt.com.vn
Nguyen Thi Trang QL công nợ QNH_02     Trangnt82@fpt.com.vn
Nguyen Thuy Huyen QL công nợ QNH_02     Huyennt76@fpt.com.vn
Vu Mai Phuong QL công nợ QNH_02     Phuongvm12@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Ngọc Ánh GDV kiêm nhiệm QNH_02     Anhntn81@fpt.com.vn
Bui Thi Minh Thu GDV chuyên trách QNH_02     Thubtm2@fpt.com.vn
Tang Thi Duong GDV chuyên trách QNH_02     Duongtt36@fpt.com.vn
           
Trần Thị Thu Thảo Trưởng phòng DVKH QNH_03 3337 987473976 Thaottt6@fpt.com.vn
Pham Thi Thanh Thu Quầy kiêm nhiệm QNH_03     Thuptt5@fpt.com.vn
Hồ Thị Phương Lan Quầy kiêm nhiệm QNH_03     Lanhtp@fpt.com.vn
Trần Thị Vân Anh Quầy kiêm nhiệm QNH_03     Anhttv31@fpt.com.vn
Mai Thị Hằng Quầy kiêm nhiệm QNH_03     Hangmt9@fpt.com.vn
Bùi Thị Tuyên Quầy kiêm nhiệm QNH_03     Tuyenbt5@fpt.com.vn
Pham Thi Ngoc Ha CUS đa nhiệm QNH_03     Haptn10@fpt.com.vn
Pham Thi Trang CUS đa nhiệm QNH_03     Trangpt7@fpt.com.vn