NTN: Ninh Thuận 

Phòng kỹ thuật Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Nguyễn Cung Tiến Trưởng Phòng KT  Toàn Ninh Thuận 6850 0908380269 Tiennc2@fpt.com.vn
Dương Phan Thanh Thắng Điều hành  Toàn Ninh Thuận 6853 0911110505 phuongnam.thangdpt@fpt.net
Huỳnh Văn Hòa Điêu hành  Toàn Ninh Thuận 6855 0917765356 phuongnam.hoahv@fpt.net
Dịch vụ khách hàng Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Lương Thị Hồng Nam Trưởng phòng  Toàn Ninh Thuận 0937970567 namlth@fpt.com.vn
Trương Kim Thục Huyền Trưởng nhóm Thành Phố Phan Rang  6821 huyentkt@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh DVKH đa nhiệm Thành Phố Phan Rang hanhntm54@fpt.com.vn
Phan Thị Trúc Linh DVKH đa nhiệm Thành Phố Phan Rang  6823 Linhptt27@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Thu DVKH đa nhiệm Thành Phố Phan Rang Thunt130@fpt.com.vn
Bùi Thị Ngọc Trân DVKH đa nhiệm Thành Phố Phan Rang  6824 Tranbtn@fpt.com.vn
Lê Thị Ngọc Thanh DVKH đa nhiệm Thành Phố Phan Rang  6826 thanhltn6@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Lên DVKH đa nhiệm Thành Phố Phan Rang lennt4@fpt.com.vn
Trần Cẩm Yến Nhi DVKH đa nhiệm Huyện Ninh Sơn  6825 nhitcy@fpt.com.vn