NDH: Nam Định

Phòng kỹ thuật Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Chi nhánh Nam Định   Vùng 3      
Lê Thanh Bình Giám đốc Chi nhánh NDH 4711   BinhLT6@fpt.com.vn
Trịnh Văn Mùa Phó Giám đốc Chi nhánh NDH 35000   MuaTV@fpt.com.vn
Trịnh Văn Đông Trưởng phòng kỹ thuật NDH 35050   Dongtv4@fpt.com.vn
Nguyễn Chí Công Quản lý User NDH 35052   CongNC11@fpt.com.vn
Phạm Ngọc Đông Đội trưởng NDH 35056   dongpn@vienthongtin.com
Trần Tuấn Tú Đội trưởng NDH 35055   TuTT@vienthongtin.com
 
Phòng DVKH Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Phan Thị Thanh Xuân Trưởng phòng DVKH NDH 35001   Xuanptt@.fpt.com.vn
Vũ Thị Nhung DVKH kiêm quầy NDH 931752   Nhungvt5@.fpt.com.vn
Trần Thị Thu Hoài DVKH kiêm quầy NDH 931756   Hoaittt10@.fpt.com.vn
Lưu Thị Hường DVKH kiêm quầy NDH 931757   Huonglt52@.fpt.com.vn
Đặng Thu Thủy DVKH kiêm quầy NDH 931754   Thuydt70@.fpt.com.vn
Đặng Thị Như Hạnh DVKH kiêm quầy NDH 931755   Hanhdtn@.fpt.com.vn
Trần Nguyệt Minh DVKH kiêm quầy NDH     Minhnt30@.fpt.com.vn
Nguyễn Thị Hằng DVKH NDH 931750   Hangnt1@.fpt.com.vn
Đặng Thị Mai Hương DVKH NDH 931751   Huongdtm@.fpt.com.vn
Trần Thị Thu Hiền DVKH NDH 931753   Hienttt9@.fpt.com.vn
Nguyễn Thùy Ninh DVKH NDH 931758   Ninhnt2@.fpt.com.vn