NBH: Ninh Bình

Phòng kỹ thuật Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Chi nhánh Ninh Bình   Vùng 3      
Lê Viết Thắng Giám đốc Chi nhánh NBH 3000   thanglv10@fpt.com.vn
Nguyễn Khánh Dương Phó phòng kỹ thuật NBH 3051   DuongNK@fpt.com.vn
Chu Đức Hiếu Đội trưởng NBH 3052   hieucd@vienthongtin.com
Phạm Trung Ánh Đội trưởng NBH 3055   anhpt15@vienthongtin.com
 
Phòng DVKH Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Giang Thi Ngoc Lan Phó phòng DVKH NBH 3030   Langtn@.fpt.com.vn
Đinh Thị Thanh DVKH kiêm quầy NBH     Thanhdt77@.fpt.com.vn
Nguyen Thi Thuan DVKH kiêm quầy NBH 3033   Thuannt10@.fpt.com.vn
Bui Thi Luong DVKH kiêm quầy NBH 3032   Luongbt2@.fpt.com.vn
Dinh Thi Thu Hien DVKH kiêm quầy NBH 3035   Hiendtt20@.fpt.com.vn
Nguyễn Thị Minh Huyên DVKH kiêm quầy NBH 3036   Huyenntm14@.fpt.com.vn
Lê Thị Luyến DVKH kiêm quầy NBH 3034   Luyenlt7@.fpt.com.vn
Nguyễn Anh Thư DVKH NBH 3031   Thuna5@.fpt.com.vn