LDG: Lâm Đồng 

Phòng kỹ thuật Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Đỗ Đức Cường Trưởng phòng   6350 0918183018 cuongdd6@fpt.com.vn
Lương Trí Phó Phòng 6337 0978063479 tril2@fpt.com.vn
Nguyễn Xuân Tăng Điều Hành 6355 0916465579 phuongnam.tangnx@fpt.net
Nguyễn Văn Quân Điều Hành 6351 0937268987 quannv6@fpt.com.vn
Võ Thành Danh Điều Hành 0931228890 phuongnam.danhvt@fpt.net
Phạm Đình Nam Điều Hành 6334 0844776679 nampd3@fpt.com.vn
Dịch vụ khách hàng Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Trần Lê Huy Thắng Trưởng phòng Thành Phố Đà Lạt 6330 ThangTLH@fpt.com.vn
Hồ Ngọc Thảo Trang Trưởng quầy Thành Phố Đà Lạt 930832 TrangHNT2@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Phương Nhi Trưởng nhóm Thành Phố Đà Lạt 930843 Nhintp4@fpt.com.vn
Huỳnh Thị Việt Hà Trưởng nhóm Thành Phố Đà Lạt 930833 HaHTV@fpt.com.vn
Trần Thị Huyền Trang CUS Thành Phố Đà Lạt 930835 TrangTTH27@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Mơ CUS Thành Phố Đà Lạt 930846 MoNT9@fpt.com.vn
Võ Huy Hùng CUS Thành Phố Đà Lạt 930830 HungVH6@fpt.com.vn
Đặng Thị Cúc CUS Thành Phố Đà Lạt 930831 CucDT8@fpt.com.vn
Trần Thị Kim Tuyền CUS Thành Phố Đà Lạt 930836 TuyenTTK8@fpt.com.vn
Phan Thúy Vy DVKH Đa Nhiệm Thành Phố Đà Lạt 930834 VyPT8@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Lan Phượng DVKH Đa Nhiệm Thành Phố Đà Lạt 930847 Phuongntl18@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Lệ Nga DVKH Đa Nhiệm Thành Phố Đà Lạt 930842 Ngantl3@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Thanh Trưởng nhóm Thành Phố Bảo Lộc 930842 ThanhNT76@fpt.com.vn
Lưu Tiểu Hồng DVKH Đa Nhiệm Thành Phố Bảo Lộc 930839 Honglt36@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Phương Trinh DVKH Đa Nhiệm Thành Phố Bảo Lộc 930848 Trinhntp8@fpt.com.vn
Dang Thi Ngoc Thuy DVKH Đa Nhiệm Thành Phố Bảo Lộc thuydtn12@fpt.com.vn
Hoàng Long Vân DVKH Đa Nhiệm Thành Phố Bảo Lộc vanhl3@fpt.com.vn
Trần Thị Hằng Nhung DVKH Đa Nhiệm Huyện Đức Trọng 930845 NhungTTH29@fpt.com.vn
Huỳnh Thị Phương Thảo DVKH Đa Nhiệm Huyện Đức Trọng 930837 ThaoHTP15@fpt.com.vn
Trương Thị Tường Vi DVKH Đa Nhiệm Huyện Đơn Dương 930840 ViTTT14@fpt.com.vn