Kỹ Thuật Quận Đống Đa

HN03: Đống Đa

Phòng kỹ thuật Chức danh Khu vực chi tiết IP phone Di động Email
Phạm Như Ngọc Giám đốc chi nhánh 3558 NgocPN@fpt.com.vn
Phan Đức Dũng Trưởng Phòng Quản lý đối tác 4655 DungPD9@fpt.com.vn
Trần Văn Năng Điều hành 40305 NangTV@vienthongtin.com
Nguyễn Văn Chuân Điều hành 40307 ChuanNV@vienthongtin.com
Phùng Văn Hoàn Điều hành 47033 Hoanpv@vienthongtin.com
Tô Đình Đạt Điều hành 47912 DatTD@vienthongtin.com
Phòng DVKH Chức danh Khu vực chi tiết IP phone Di động Email
Nguyễn Thị Thu Trang Trưởng phòng DVKH 4240 904412919 Trangntt16@fpt.com.vn
Ngô Thị Xuân Thủy Phó phòng 4667 988220084 Thuyntx3@fpt.com.vn
Đỗ Ngọc Anh Trưởng quầy 4215 anhdn7@fpt.com.vn
Nguyễn Hồng Duyên Trưởng nhóm 4344 Duyennh@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Khánh Hậu Trưởng nhóm 40304 Hauntk2@fpt.com.vn
Vũ Thúy Hằng GDV chuyên trách 4110 Hangvt27@fpt.com.vn
Tạ Thu Huyền GDV chuyên trách 4349 Huyentt51@fpt.com.vn
Trần Thanh Tùng GDV chuyên trách 4223 Tungtt46@fpt.com.vn
Đinh Thị Thúy Đa nhiệm 3492 Thuydt58@fpt.com.vn
Bùi Thị Hoa Đa nhiệm 4388 Hoabt17@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Cẩm Vân Đa nhiệm 4007 Vanntc11@fpt.com.vn
Tô Thị Ngọc Bích Đa nhiệm 931098 Bichttn13@fpt.com.vn
Hoàng Ngọc Ly Đa nhiệm Lyhn@fpt.com.vn
Lê Thị Mến Đa nhiệm Menlt3@fpt.com.vn
Bạch Hồng Ngọc Đa nhiệm Ngocbh2@fpt.com.vn
Đỗ Thị Hải Yến Đa nhiệm Yendth41@fpt.com.vn
Vũ Ngọc Anh Đa nhiệm Anhvn19@fpt.com.vn