HYN: Hưng Yên

Phòng kỹ thuật Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Chi nhánh Hưng Yên Chi nhánh Hưng Yên Vùng 2
Nguyễn Duy Tư Giám đốc Chi nhánh HYN 32100 tund3@fpt.com.vn
Trần Hữu Cường Trưởng phòng Kỹ thuật HYN 32150 CuongTH7@fpt.com.vn
Quách Thế Hưng Quản lý User HYN-01 32158 0972481992 HungQT2@fpt.com.vn
Đào Văn Thiệp Quản lý User HYN-02 32154 0988996811 Thiepdv@fpt.com.vn
Trịnh Minh Cương Đội trưởng HYN-01 32156 CuongTM1@vienthongtin.com
Ngô Quang Đức Đội trưởng HYN-01 DucNQ@vienthongtin.com
Nguyễn Đình Lam Đội trưởng HYN-02 32129 Lamnd2@vienthongtin.com
Nguyễn Văn Ban Đội trưởng HYN-02 32168 BanNV1@vienthongtin.com
Phòng DVKH Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Le Thi Tam Trưởng phòng DVKH 32135 326091024 Tamlt19@fpt.com.vn
Do Thi Thinh Trưởng nhóm Thinhdt4@fpt.com.vn
Tran Thi Lan Anh Quầy kiêm nhiệm Anhttl19@fpt.com.vn
Tran Thi Lanh Quầy kiêm nhiệm Lanhtt8@fpt.com.vn
Dao Thi Minh Phuong Quầy kiêm nhiệm Phuongdtm12@fpt.com.vn
Hoang Thi Thu Thuy Quầy kiêm nhiệm Thuyhtt17@fpt.com.vn
Bui Thi Trang Quầy kiêm nhiệm Trangbt9@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Tố Như Quầy kiêm nhiệm NhuNTT8@fpt.com.vn
Nguyen Thi Thu Uyen Quầy kiêm nhiệm Uyenntt20@fpt.com.vn
Tran Thi Ngoc Bich Phó Phòng DVKH Bichttn10@fpt.com.vn
Nguyen Le Hien Luong CUS đa nhiệm Luongnlh@fpt.com.vn
Phan Thi Minh Quyen CUS đa nhiệm Quyenptm2@fpt.com.vn
Nguyen Thi Thao CUS đa nhiệm thaont164@fpt.com.vn
Nguyen Thi Hue CUS đa nhiệm huent114@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Chinh CUS đa nhiệm Chinhnt24@fpt.com.vn