HUE: Huế

Phòng kỹ thuật HUE Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Nguyễn Mậu Nhật Khánh Giám Đốc 54077 0977 777 892 khanhNMN@fpt.com.vn
Trần Nguyễn Hữu Thế Trưởng phòng kỹ thuật 54041 0934 844 588 TheTNH@fpt.com.vn
Phòng DVKH HUE Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Trần Xuân Bích Trâm Trưởng phòng 54026 934727201 Tramtxb@fpt.com.vn
Đoàn Thị Ngọc Trâm Phó phòng 54027 333999246 Tramdtn4@fpt.com.vn
Huỳnh Thị Thu Nguyệt DVKH đa nhiệm 54028 Nguyethtt@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Thanh Nhàn DVKH đa nhiệm 54051 Nhanntt10@fpt.com.vn
Trần Thị Thúy Hà DVKH đa nhiệm 54025 Hattt8@fpt.com.vn
Võ Quang Thế DVKH đa nhiệm 54049 Thevq@fpt.com.vn
Phan Thị Thu Thảo DVKH đa nhiệm 54022 Thaoptt37@fpt.com.vn
Lê Dương Kiều Trinh DVKH đa nhiệm 54025 Trinhldk@fpt.com.vn
Lê Thị Thúy Hằng NVVP 54020 Hangltt24@fpt.com.vn
Lê Huyền Ân NVVP 54022 Anlth3@fpt.com.vn
Lê Hoài Bảo NVVP 54057 Baolh2@fpt.com.vn
Nguyễn Ngọc Thu Trang NVVP 54024 Trangnnt2@fpt.com.vn
Nguyễn Hoàng Việt Trinh NVVP 54056 Trinhnhv@fpt.com.vn
Phan Thị Thanh Nhàn NVVP 54069 Nhanptt10@fpt.com.vn
Trần Thị Diệu Huyền NVVP 54038 Huyenttd2@fpt.com.vn
Phan Thanh Thủy NVVP 54025 Thuypt78@fpt.com.vn