HPG: Hải Phòng

Phòng kỹ thuật Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Chi nhánh Hải Phòng   Vùng 3      
Nguyễn Hoài Nam Giám đốc Chi nhánh HPG 3101   namnh24@fpt.com.vn
Bùi Thị Tuyết Nhung Phó Giám đốc Chi nhánh HPG 3108   nhungbtt@fpt.com.vn
Nguyễn Đắc Khánh Trưởng phòng kỹ thuật hạ tầng INF HPG 3145   khanhnd2@fpt.com.vn
Trần Cảnh Hưng An Phó phòng QL đối tác HPG01 3156   AnTCH@fpt.com.vn
Nguyễn Ngọc Tú Đội trưởng HPG01 3116   tunn@vienthongtin.com
Lê Ngọc Hoàn Đội trưởng HPG01 3142   hoanln@vienthongtin.com
Bùi Trung Văn Đội trưởng HPG TF     VanBT@vienthongtin.com
           
Phạm Thế Bảo Trưởng phòng QL đối tác HPG02 3120   BaoPT7@fpt.com.vn
Đỗ Hồng Quân Đội trưởng HPG02 3168   QuanDH@vienthongtin.com
Nguyễn Văn Hoàng Đội trưởng HPG02 3191   Hoangnv2@vienthongtin.com
           
Phạm Nho Biển Trưởng phòng QL đối tác HPG03 3143   BienPN@fpt.com.vn
Vũ Khắc Quyết Đội trưởng HPG03 3140   QuyetVK@vienthongtin.com
Đào Viết Nhường Đội trưởng HPG03 3160   Nhuongdv@vienthongtin.com
           
Vũ Duy Quân Phó phòng QL đối tác HPG04 3109   QuanVD@fpt.com.vn
Đoàn Văn Hùng Đội trưởng HPG04 3146   HungDV1@vienthongtin.com
Đồng Xuân Tương Đội trưởng HPG04 3188   TuongDX@vienthongtin.com
 
Phòng DVKH Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Nguyễn Mạnh Hùng Trưởng phòng HPG1     Hungnm36@.fpt.com.vn
Đỗ Ngọc Anh DVKH HPG1     Anhdn31@.fpt.com.vn
Ngô Minh Hà CUS HPG1     Hanm10@.fpt.com.vn
Phạm Thị Kim Xuân CUS HPG1     Xuanptk@.fpt.com.vn
Pham Trung Hoang CSKH HPG1     Hoangpt12@.fpt.com.vn
Du Ngoc Huong CSKH HPG1     Huongdn4@.fpt.com.vn
Lê Thị Ngọc Hoa CS HPG1     Hoaltn2@.fpt.com.vn
Trần Thị Trà My CS HPG1     Myttt7@.fpt.com.vn
Phạm Thị Bích Nhạn CS HPG1     Nhanptb@.fpt.com.vn
           
Nguyễn Thị Phương Anh Trưởng phòng HPG2 3130   Anhntp3@.fpt.com.vn
Lê Thị Thanh Huyền DVKH HPG2 3174   Huyenltt19@.fpt.com.vn
Phạm Thị Hoài Hương DVKH HPG2 3135   Huongpth@.fpt.com.vn
Trịnh Thị Tình CUS HPG2 3170   Tinhtt@.fpt.com.vn
Vũ Thị Kim Anh CUS HPG2 3179   Anhvtk8@.fpt.com.vn
Đào Hiền Nhung CS HPG2     nhungdh18@.fpt.com.vn
Nguyễn Thị Huệ CS HPG2 3133   Huent58@.fpt.com.vn
Bùi Huy Hoàng CS HPG2 3166   Hoangbh6@.fpt.com.vn
           
Đỗ Thị Thủy Phó Phòng HPG3 3131   Thuydt10@.fpt.com.vn
Nguyễn Vũ Lan Hương DVKH kiêm quầy HPG3 3155   HuongNvl@.fpt.com.vn
Lại Thu Thảo DVKH kiêm quầy HPG3 3111   Thaolt58@.fpt.com.vn
Trần Thị Yến DVKH HPG3 3117   Yentt16@.fpt.com.vn
Trần Phương Thanh DVKH HPG3 3132   Thanhtp9@.fpt.com.vn
Vũ Thị Trang DVKH HPG3 3118   TrangVT45@.fpt.com.vn
Đặng Thùy Dung CUS HPG3 3177   Dungdt50@.fpt.com.vn
Dinh Thi Lan Anh CUS HPG3 3148   Anhdtl23@.fpt.com.vn
           
Nguyễn Thị Mai Phó Phòng HPG4 3154   Maint12@.fpt.com.vn
Trần Thị Thanh Hoa DVKH kiêm quầy HPG4 3139   Hoattt13@.fpt.com.vn
Trần Thị Thanh Hằng DVKH kiêm quầy HPG4 chưa cấp   Hangttt59@.fpt.com.vn
Trần Thị Ngọc Anh DVKH kiêm quầy HPG4 3115   Anhttn19@.fpt.com.vn
Đào Thanh Mai DVKH kiêm quầy HPG4 3137   Maidt13@.fpt.com.vn
Bùi Thị Thanh Hà DVKH HPG4 3136   Habtt@.fpt.com.vn
Nguyễn Thị Dung DVKH HPG4 3134   Dungnt108@.fpt.com.vn
Nguyễn Thị Hà DVKH HPG4 3178   Hant103@.fpt.com.vn