HNM: Hà Nam

Phòng kỹ thuật Chức danh Khu vực IP phone Di động Email
Chi nhánh Hà Nam Vùng 3
Nguyễn Gia Thuận Giám đốc Chi nhánh HNM 3799 Thuanng@fpt.com.vn
Nguyễn Lý Bân Trưởng phòng kỹ thuật HNM 35150 Bannl@fpt.com.vn
Nguyễn Văn Duy Đội trưởng HNM 35152 DuyNV@vienthongtin.com
Phòng DVKH Chức danh Khu vực IP phone Di động Email
Lai Van Binh DVKH HNM 35142 Binhlv6@.fpt.com.vn
Trần Thị Hoà DVKH HNM 35132 HoaTT22@.fpt.com.vn
Phạm Thị Thơm DVKH HNM 35114 Thopt20@.fpt.com.vn
Nguyễn Thị Minh Hiền DVKH HNM 35153 Hienntm12@.fpt.com.vn
Lại Thị Diệu Linh CUS HNM 35131 Linhltd10@.fpt.com.vn
Đoàn Thị Hằng CS HNM 35122 Hangdt53@.fpt.com.vn