HN01: Ba Đình,Tây Hồ

HN01: Ba Đình,Tây Hồ

Phòng kỹ thuật  HNI1 Chức danh Khu vực chi tiết IP phone Di động Email
Ngô Thanh Tuyến Giám đốc chi nhánh 4200 TuyenNT8@fpt.com.vn
Ngô Huy Quyền Trưởng phòng Quản lý đối tác 4451 quyennh2@fpt.com.vn
Nguyễn Thế Dần Điều hành 4357 DanNT@vienthongtin.com
Nguyễn Minh Đức Điều hành 4652 DucNM3@vienthongtin.com
Đỗ Mạnh Tuyên Điều hành 47225 TuyenDM1@vienthongtin.com
Nguyễn Hoàng Sơn Điều hành 4289 SonNH@vienthongtin.com
Phòng DVKH  HNI1 Chức danh Khu vực chi tiết IP phone Di động Email
Nguyễn Thu Hường Trưởng Phòng 4140 973207589 huongnt4@fpt.com.vn
Bùi Thị Thu Hà Phó phòng 4669 973207589 habtt4@fpt.com.vn
Nguyễn Thu Hà Anh Trưởng nhóm 14362 anhnth16@fpt.com.vn
Trần Mạnh Trung Đa nhiệm 4142 trungtm3@fpt.com.vn
Phạm Bá Hùng Đa nhiệm 14363 hungpb2@fpt.com.vn
Nguyễn Phương Dung Đa nhiệm 40104 Dungnp8@fpt.com.vn
Nguyễn Thu Trang Trưởng nhóm 4262 TrangNT179@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Hậu Đa nhiệm 40105 haunt39@fpt.com.vn
Trần Minh Anh Đa nhiệm 931030 Anhtm12@fpt.com.vn
Trần Thị Tố Nga GDV chuyên trách 3597 Ngattt28@fpt.com.vn
Bùi Thị Trang GDV chuyên trách 3599 Trangbt25@fpt.com.vn
Hồ Mai Linh Trưởng quầy 4783 Linhhm2@fpt.com.vn
Vũ Mai Anh Đa nhiệm 931038 anhvm3@fpt.com.vn
Thái Quỳnh mai Đa nhiệm 931040 Maitq4@fpt.com.vn
Lương Thị Thanh Đa nhiệm 931039 Thanhlt75@fpt.com.vn
Lê Thị Hằng Đa nhiệm 931020 hanglt64@fpt.com.vn
Nguyễn Việt Chinh Đa nhiệm 931023 Chinhnv27@fpt.com.vn
Phạm Văn Thanh GDV chuyên trách 4164 Thanhpv37@fpt.com.vn
Vũ Thị Kim Ngân Thử việc Nganvtk14@fpt.com.vn