HDG: Hải Dương

Phòng kỹ thuật Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Chi nhánh Hải Dương Vùng 3
Kiều Văn Khánh Giám đốc Chi nhánh HDG 3102 khanhkv@fpt.com.vn
Nguyễn Đình Hưởng Trưởng phòng kỹ thuật INF HDG 3250 huongnd4@fpt.com.vn
Nguyễn Hoài Sơn Trưởng phòng TK&BT 1 HDG1 3252 Sonnh13@fpt.com.vn
Đỗ Anh Tuấn Đội trưởng HDG1 32015 tuanda@vienthongtin.com
Nguyễn Văn Tùng Đội trưởng HDG1 32038 TungNV1@vienthongtin.com
Trương Văn Tuấn Đội trưởng HDG1 3237 tuantv10@vienthongtin.com
Dương Mạnh Trung Trưởng phòng TK&BT HDG2,3 3251 trungdm7@fpt.com.vn
Nguyễn Ngọc Hùng Đội trưởng HDG2 3212 HungNN@vienthongtin.com
Vũ Chí Dương Đội trưởng HDG2 3241 duongvc@vienthongtin.com
Nguyễn Mạnh Quân Phó phòng TK&BT HDG3 32033 QuanNM41@fpt.com.vn
Nguyễn Văn Lợi Đội trưởng HDG3 32021 loinv1@vienthongtin.com
Đỗ Gia Đức Đội trưởng HDG3 3216 DucDG@vienthongtin.com
   
Phòng DVKH Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Phạm Thúy Hồng QL DVKH HDG1 Hongpt10@.fpt.com.vn
Đặng Thị Thu Hà NVVP HDG1 Hadtth@.fpt.com.vn
Hồ Thị Huyền NVVP HDG1 Huyenht10@.fpt.com.vn
Lương Bích Ngọc NVVP HDG1 Ngoclb7@.fpt.com.vn
Trần Thị Hà NVVP HDG1 Hatt72@.fpt.com.vn
Vũ Phương Thảo NVVP HDG1 Thaovp13@.fpt.com.vn
Nguyễn Thị Ngọc Thanh NVVP HDG1 Thanhntn15@.fpt.com.vn
Phạm Thị Hải Yến NVVP HDG1 Yenpth26@.fpt.com.vn
Đỗ Thị Hà GDV kiêm nhiệm HDG1 Hadt65@.fpt.com.vn
Dương Thị Thanh Thúy GDV kiêm nhiệm HDG1 Thuydtt60@.fpt.com.vn
Trương Thị Thùy Dương GDV HDG1 duongttt16@.fpt.com.vn
Nguyễn Thị Thanh Tâm QL DVKH HDG2 3203 Mynh9@.fpt.com.vn
Nguyễn Hà My GDV HDG2 32085 Ngocntb27@.fpt.com.vn
Họàng Thị Hiền GDV HDG2 32026 Thuybt17@.fpt.com.vn
Nguyễn Thị Bích Ngọc CUS/CSKH HDG2 3238 Tamntt4@.fpt.com.vn
Bùi Thị Thùy CUS/CSKH HDG2 3223 Trangnth64@.fpt.com.vn
Nguyễn Thị Huyền Trang CUS/CSKH HDG2 3242 Khuyennt13@.fpt.com.vn
Nguyễn Thị Khuyên CUS HDG2 3217 Hienht47@.fpt.com.vn
Vũ Thị Minh Đan CUS HDG3 32020 Danvtm@.fpt.com.vn
Nguyễn Thị Huyền CUS HDG3 3214 Huyennt118@.fpt.com.vn
Nguyễn Thị Thanh QL DVKH HDG3 32029 Thanhnt127@.fpt.com.vn
Đỗ Thị Phương Thảo CUS/CSKH HDG3 32039 Hangnt130@.fpt.com.vn
Nguyễn Thúy Hằng CUS HDG3 3218 Thaodtp38@.fpt.com.vn
Phạm Thị Ngọc Huyền CUS HDG3 32030 Huyenptn10@.fpt.com.vn
Bùi Thị Thủy Cus HDG3 32039 Thuybt29@.fpt.com.vn