HCM_12 : QUẬN 12

Phòng kỹ thuật HCM12 Chức danh IP phone Di động Account mail
Thái Thành Trinh Giám Đốc 8240 0934111140 trinhtt3@fpt.com.vn
Cáp Xuân Hoà Trưởng Phòng KT 8453 0918388992 hoacx@fpt.com.vn
Trịnh Văn Cầu Phó Phòng KT 80966 0988035863 cautv2@fpt.com.vn
Hồ Ngọc Tâm Điều hành 80933 0932187200 phuongnam.tamhn@fpt.net
Đỗ Trần Tiến Điều hành 7594 0982022972 phuongnam.tiendt@fpt.net
 
Phòng DVKH HCM12 Chức danh IP phone Di động Account mail
Nguyễn Thị Hoàng Phương Trường Phòng 7595   phuongnth11@fpt.com.vn
Cao Thị Thu Dung Trưởng nhóm 930250   dungctt3@fpt.com.vn
Nguyễn Hồng Nhân Trưởng nhóm 930241   NhanNH33@fpt.com.vn
Nguyễn Phương Thảo Trưởng nhóm 930363   ThaoNP7@fpt.com.vn
Cao Thị Mộng Ngọc CSKH Chủ động 930246   NgocCTM3@fpt.com.vn
Nguyễn Ngọc Thiện CSKH Chủ động 930247   ThienNN7@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Na CSKH Chủ động 930342   NaNT3@fpt.com.vn
Võ Nguyễn Tường Vy CUS 930340   vyvnt3@fpt.com.vn
Nguyễn Minh Tuân CUS 930240   tuannm91@fpt.com.vn
Phạm Thị Lan Anh CUS 930244   AnhPTL15@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Thanh Tuyền CUS 930344   Tuyenntt35@fpt.com.vn
Trương Thị Diễm Linh CUS 930245   Linhttd9@fpt.com.vn
Đặng Thị Tố Trinh CUS 930242   TrinhDTT4@fpt.com.vn
Hà Thị Hồng Minh CUS 930360   Minhhth3@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Công Oanh CUS 930362   Oanhntc@fpt.com.vn
Mai Quỳnh Hương CUS 930361   huongmq@fpt.com.vn
Lại Thị Thu Thủy CSKH Chủ động     thuyltt78@fpt.com.vn
Văn Dương Phương Nhi CSKH Chủ động     nhivdp@fpt.com.vn
Trần Lệ Phụng CSKH Chủ động     phungtl@fpt.com.vn
Lê Thị Xuân Giao dịch viên đa nhiệm 930259   XuanLT10@fpt.com.vn
Hà Trúc Trúc Giao dịch viên đa nhiệm 930251   TrucHT6@fpt.com.vn