HCM_05 : QUẬN 2, QUẬN BÌNH THẠNH

Phòng kỹ thuật HCM5 Chức danh IP phone Di động Account mail
Lê Văn Huyền Trưởng Phòng KT 80973 0909108051 huyenlv2@fpt.com.vn
Tô Duy Thịnh Điều hành   0983431743 phuongnam.ThinhTD3@fpt.net
Trần Ngọc Ý Điều hành   0909464829 phuongnam.YTN1@fpt.net
 
Phòng DVKH HCM5 Chức danh IP phone Di động Account mail
Nguyễn Huỳnh Duy Trưởng Phòng 8219   DuyNH20@fpt.com.vn
Võ Thị Thảo Phó Phòng 8479   Thaovt24@fpt.com.vn
Huỳnh Thị Diễm Xuân Trưởng Quầy     xuanhtd@fpt.com.vn
Phạm Ngọc Hà Trưởng Quầy 8164   Hapn12@fpt.com.vn
Nguyễn Văn Ngọc Quản lý Hợp đồng 8157   ngocnv25@fpt.com.vn
Nguyễn Thế Duy Quản lý Công nợ 8389   duynt52@fpt.com.vn
Tạ Thị Hòa Quản lý Công nợ     Hoatt49@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Tâm Quản lý Công nợ 8623   Tamnt99@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Bích Phương Quản lý Công nợ     PhuongNTB27@fpt.com.vn
Châu Huỳnh Kim Quản lý Công nợ     Kimch@fpt.com.vn
Cao Thị Hồng Nhung Quản lý Công nợ 8432   Nhungcth4@fpt.com.vn
Nguyễn Nhật Phi Quản lý Công nợ 8778   phinn3@fpt.com.vn
Phan Thụy Khương Thảo Quản lý Công nợ 80508   ThaoPTK2@fpt.com.vn
Trần Thị Huyền Quản lý Công nợ 80501   HuyenTT54@fpt.com.vn
Trần Như Lai Quản lý Công nợ 930108   LaiTN2@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Hậu Quản lý Công nợ 8623   Haunt25@fpt.com.vn
Mai Thị Hồng Nga Quản lý Công nợ     NgaMTH2@fpt.com.vn
Doãn Thị Bắc QTV Cấp 1 930067   Bacdt2@fpt.com.vn
Huỳnh Thị Dương Giao dịch viên 8760   Duonght9@fpt.com.vn
Đào Thị Thúy Hà Giao dịch viên     Hadtt17@fpt.com.vn
Trang Thị Nguyệt Quỳnh Giao dịch viên 8471   QuynhTTN19@fpt.com.vn
Nguyễn Hoàng Diễm Sương Giao dịch viên 8109   SuongNHD@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Bích Chăm sóc chủ động 80503   Bichnt10@fpt.com.vn
Đặng Thị Mỹ Duyên Chăm sóc chủ động 80505   Duyendtm12@fpt.com.vn
Đinh Nguyễn Thùy Linh Chăm sóc chủ động 930069   linhdnt2@fpt.com.vn