HCM_03 : PHÚ NHUẬN , TÂN BÌNH

HCM_03

Phòng kỹ thuật HCM3 Chức danh IP phone Di động Account mail
Nguyễn Tuấn Long Trưởng Phòng KT 80970 0934621456 longnt36@fpt.com.vn
Nguyễn Văn Phú Phó Phòng KT   0898072668 phunv16@fpt.com.vn
Đặng Hoàng Phúc Điều hành     phuongnam.PhucDH3@fpt.net
Bùi Xuân Cường Điều hành 8796 0988417182 phuongnam.cuongbx@fpt.net
 
Phòng DVKH HCM3 Chức danh IP phone Di động Account mail
Lê Thị Bích Phượng Trưởng Phòng 8387   PhuongLTB@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Lan Quỳnh Phó phòng 8329   Quynhntl2@fpt.com.vn
Huỳnh Thị Ngọc Nga Phó Phòng 8331   NgaHTN@fpt.com.vn
Hà Thị Thùy Châm Trưởng nhóm 930285   Chamhtt@fpt.com.vn
Nguyễn Hải Linh Trưởng nhóm 8244   linhnh52@fpt.com.vn
Trương Thị Mộng Trinh Trưởng nhóm 930068   trinhttm7@fpt.com.vn
Trần Thị Thanh Ngọc Trưởng nhóm 930061   ngocttt5@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Tuyết Mai Quản lý hợp đồng 930071   Maintt29@fpt.com.vn
Nguyễn Khưu Ngọc Huyền Quản lý Công nợ 930286   Huyennkn@fpt.com.vn
Trần Thị Kim Hằng Quản lý Công nợ 930287   Hangttk4@fpt.com.vn
Lý Hồng Nhung Quản lý Công nợ 930289   nhunglh16@fpt.com.vn
Bùi Thanh Thảo Quản lý Công nợ 930283   Thaobt11@fpt.com.vn
Huỳnh Thị Thu Yên Quản lý Công nợ     Yenhtt3@fpt.com.vn
Nguyễn Võ Kỳ Duyên Quản lý Công nợ 930280   Duyennvk2@fpt.com.vn
Lâm Kiều Trinh Quản lý Công nợ 80603   TrinhLK@fpt.com.vn
Lâm Thị Thuỳ Trang Quản lý Công nợ 930045   Trangltt49@fpt.com.vn
Trần Thị Kim Ngân Quản lý Công nợ 930292   Nganttk27@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Thu Trang Quản lý Công nợ 930062   Trangntt77@fpt.com.vn
Ngô Thị Thủy Quản lý Công nợ 930063   thuynt229@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Phú Mỹ Quản lý Công nợ 930066   myntp2@fpt.com.vn
Phan Thị Tuyết Trinh Quản lý Công nợ 930076   Trinhptt15@fpt.com.vn
Trần Thị Kim Anh Quản lý Công nợ 930065   AnhTTK25@fpt.com.vn
Nguyen Thi Ngoc Thanh Quản lý Công nợ 930060   Thanhntn16@fpt.com.vn
Lê Thị Kim Tuyền Quản lý Công nợ 930064   Tuyenltk5@fpt.com.vn
Mai Thanh Sen Quản lý Công nợ 930070   senmt@fpt.com.vn
Võ Quốc Phú NVVP 930282   Phuvq@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Bảo Huyền NVVP 8733   Huyenntb2@fpt.com.vn
Lê Thị Hồng Tươi NVVP 930295   Tuoilth@fpt.com.vn
Phùng Lê Phương Thảo Giao dịch viên 8153   thaoplp@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Giao dịch viên 7589   tuyetntn4@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Thanh Thảo Giao dịch viên 8118   Thaontt85@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Thanh Thảo Giao dịch viên 8427   Thaontt105@fpt.com.vn
Mai Thị Phương Giao dịch viên 930074   Phuongmt12@fpt.com.vn
Võ Nguyễn Hạ Huyên Giao dịch viên 930075   HuyenVNH@fpt.com.vn
Lê Thảo Vy Giao dịch viên 930073   Vylt9@fpt.com.vn