HBH: Hoà Bình

Phòng kỹ thuật Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Chi nhánh Hòa Bình   Vùng 3      
Lê Văn Bắc Phó Giám đốc Chi nhánh HBH 21800   BacLV@fpt.com.vn
Đào Tiến Tiệp Trưởng phòng kỹ thuật HBH 21850   tiepdt2@fpt.com.vn
Đinh Công Tân Đội trưởng HBH 21851   Tandc@vienthongtin.com
 
Phòng DVKH Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Nguyễn Thị Phương QL DVKH HBH 21831   Phuongnt61@.fpt.com.vn
Nguyễn Thị Phương Anh DVKH HBH 21832   Anhntp11@.fpt.com.vn
Nguyễn Thị Thu Hiền DVKH HBH 21822   Hienntt144@.fpt.com.vn
Vũ Thị Phương Thanh CUS HBH 21833   Thanhvtp3@.fpt.com.vn
Vũ Thị Linh CUS HBH 21834   Linhvt20@.fpt.com.vn