DTP: Đồng Tháp

Phòng kỹ thuật DTP Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Lưu Minh Thông Giám Đốc   7200 0942 771 888 Thonglm@fpt.com.vn
Phạm Khoa Vinh Trưởng Phòng KT   6750 0938 029 027 VinhPK@fpt.com.vn
Lê Linh Em Điều hành   6751 0918 484 749 EmLL@fpt.com.vn
Nguyễn Thanh Hùng Điều hành   6754 0939 854 896 phuongnam.HungNT6@fpt.net
 
Phòng DVKH DTP Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Bùi Thị Thúy Hương Trưởng phòng   6718   Huongbtt@fpt.com.vn
Trần Thị Huyền Trang Giao dịch viên   6712   Trangtth33@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Kiều Oanh Giao dịch viên   6763   Oanhntk48@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Kim Ngọc Giao dịch viên   6723   Ngocntk26@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Ngọc Mai Giao dịch viên   6715   Maintn2@fpt.com.vn
Phan Thị Ngọc Mai Giao dịch viên   6711   Maiptn5@fpt.com.vn
Lưu Thúy Phương CUS   6716   Phuonglt71@fpt.com.vn
Đặng Thị Hiền Nhi CUS   6714   Nhidth@fpt.com.vn
Bùi Ngọc Hiệp CUS   6713   Hiepbn2@fpt.com.vn