DNI: Đồng Nai VÙNG 6

Phòng kỹ thuật

Phòng kỹ thuật Chức danh Khu vực IP Phone Di động Email
Phạm Văn Phong Trưởng phòng DNI01 6149 0986611236 PhongPV4@Fpt.Com.Vn
Trần Văn Linh Điều hành DNI01 6155 098.141.8088 phuongnam.LinhTV4@fpt.net
Nguyễn Xuân Minh Điều hành DNI01 6165 phuongnam.MinhNX1@fpt.net
Phạm Văn Quê Điều hành DNI01 6181 0937925709 QuePV2@fpt.com.vn
Lê Đình Tới Điều hành DNI01 0933004711 phuongnam.ToiLD@fpt.net
Võ Văn Say Điều hành DNI01 6146 0333332042 phuongnam.sayvv@fpt.net
Cao Thế Bảo Trưởng phòng DNI02 6162 0947535088 BaoCT2@Fpt.Com.Vn
Thiều Khắc Thắng Điều hành DNI02 6145 094.9890.592 phuongnam.ThangTK1@fpt.net
Hoàng Minh Hiếu Điều hành DNI02 6196 0962181114 phuongnam.HieuHM@fpt.net
Phạm Sơn Hải Điều hành DNI02 6134 0374745104 phuongnam.HaiPS@fpt.net
Phạm Thế Hiển Điều hành DNI02 6191 0983318212 phuongnam.HienPT2@fpt.net
Đỗ Quang Tuyến Điều hành DNI02 6186 0348395768 phuongnam.TuyenDQ@fpt.net
Huỳnh Văn Trưởng Điều hành DNI02 930759 0388620439 phuongnam.truonghv2@fpt.net
Trương Minh Tiến Trưởng phòng DNI03 6164 0902319584 TienTM12@fpt.com.vn
Võ Đình Minh Tân Điều hành DNI03 6156 0352688860 phuongnam.TanVDM@fpt.net
Phạm Đức Phú Điều hành DNI03 6175 0908409173 phuongnam.PhuPD@fpt.net
Đỗ Phạm Tuấn Anh Điều hành DNI03 0979579101 phuongnam.anhdpt@fpt.net

Phòng dịch vụ khách hàng

Chi nhánh Họ và tên Chức vụ Khu vực IP phone Di động Account mail
DNI_01 Trần Nguyễn Ỷ Lan Trưởng phòng Thành phố Biên Hòa 6123 0901678111 LanTNY@fpt.com.vn
DNI_01 Nguyễn Thị Bích Lợi Phó phòng Thành phố Biên Hòa 6157 0934620260 LoiNTB2@fpt.com.vn
DNI_01 Nguyễn Hoàng Ly Trưởng nhóm Thành phố Biên Hòa 6164 LyNH11@fpt.com.vn
DNI_01 Trần Thị An Trưởng nhóm Thành phố Biên Hòa 6101 Antt21@fpt.com.vn
DNI_01 Phạm Ngọc Long DVKH đa nhiệm Thành phố Biên Hòa 6109 LongPN9@fpt.com.vn
DNI_01 Trần Thị Phương Thủy DVKH đa nhiệm Thành phố Biên Hòa 6144 Thuyttp7@fpt.com.vn
DNI_01 Nguyễn Thị Thảo Vi DVKH đa nhiệm Thành phố Biên Hòa ViNTT40@fpt.com.vn
DNI_01 Nguyễn Ngọc Như DVKH đa nhiệm Thành phố Biên Hòa NhuNN2@fpt.com.vn
DNI_01 Nguyễn Thị Thủy DVKH đa nhiệm Thành phố Biên Hòa Thuynt325@fpt.com.vn
DNI_01 Nguyễn Thị Thu Trang DVKH đa nhiệm Thành phố Biên Hòa TrangNTT116@fpt.com.vn
DNI_01 Nguyễn Thị Dung DVKH đa nhiệm Thành phố Biên Hòa 6179 DungNT81@fpt.com.vn
DNI_01 Kim Thị Thu Hà DVKH đa nhiệm Thành phố Biên Hòa HaKTT2@fpt.com.vn
DNI_01 Huỳnh Thị Ngọc Mỹ DVKH đa nhiệm Thành phố Biên Hòa 6168 MyHTN5@fpt.com.vn
DNI_01 Hoàng Thùy Trang DVKH đa nhiệm Thành phố Biên Hòa 6159 TrangHT29@fpt.com.vn
DNI_01 Nguyễn Thị Thảo DVKH đa nhiệm Thành phố Biên Hòa 6103 ThaoNT106@fpt.com.vn
DNI_01 Hồ Hoài Thương DVKH đa nhiệm Thành phố Biên Hòa 6143 ThuongHH4@fpt.com.vn
DNI_01 Nguyễn Nhật Tường Vi DVKH đa nhiệm Thành phố Biên Hòa 6132 ViNNT4@fpt.com.vn
DNI_01 Vũ Thị Hà DVKH đa nhiệm Thành phố Biên Hòa 6142 HaVT32@fpt.com.vn
DNI_01 Hà Kim Qui DVKH đa nhiệm Thành phố Biên Hòa QuiHK@fpt.com.vn
DNI_01 Đặng Vũ Bích Trâm DVKH đa nhiệm Thành phố Biên Hòa 6126 TramDVB@fpt.com.vn
DNI-02 Pham Quy Phuong DVKH đa nhiệm Huyện Tân Phú 930770 Phuongpq4@fpt.com.vn
DNI-02 Pham Thi Thanh DVKH đa nhiệm Huyện Định Quán 930769 Thanhpt37@fpt.com.vn
DNI-02 Phan Thi Tuyet Trinh DVKH đa nhiệm Huyện Định Quán 930765 Trinhptt25@fpt.com.vn
DNI-02 Bui Thi Bich Ngoc Truỏng nhóm Huyện Trảng Bom 930737 Ngocbtb5@fpt.com.vn
DNI-02 Bui Thi Bich Ngoc Truỏng nhóm Huyện Trảng Bom 930737 Ngocbtb5@fpt.com.vn
DNI-02 Nguyen Thi Kim Thao DVKH đa nhiệm Huyện Trảng Bom 930739 Thaontk4@fpt.com.vn
DNI-02 Nguyen Thi Kim Thao DVKH đa nhiệm Huyện Trảng Bom 930739 Thaontk4@fpt.com.vn
DNI-02 Vu Thi Huong DVKH đa nhiệm Huyện Trảng Bom 930740 Huongvt28@fpt.com.vn
DNI-02 Dang Thi Huyen DVKH đa nhiệm Huyện Trảng Bom 930743 huyendt72@fpt.com.vn
DNI-02 Vu Thi Huong DVKH đa nhiệm Huyện Trảng Bom 930740 Huongvt28@fpt.com.vn
DNI-02 Dang Thi Huyen DVKH đa nhiệm Huyện Trảng Bom 930743 huyendt72@fpt.com.vn
DNI-02 Le Thi Hong DVKH đa nhiệm Huyện Thống Nhất 930771 Honglt50@fpt.com.vn
DNI-02 Do Thi Hong Hao DVKH đa nhiệm Huyện Thống Nhất 930940 Haodth@fpt.com.vn
DNI-02 Le Thi Kim Loan DVKH đa nhiệm Huyện Thống Nhất 930764 Loanlth4@fpt.com.vn
DNI-02 Lâm Thùy Uyển Nhi DVKH đa nhiệm Huyện Vĩnh Cửu Nhiltu3@fpt.com.vn
DNI-02 Pham Thi Thu Trưởng phòng DVKH Thành phố Biên Hòa 6106 0989491422 Thupt14@fpt.com.vn
DNI-02 Pham Thi Thu Trưởng phòng DVKH Thành phố Biên Hòa 6106 0989491422 Thupt14@fpt.com.vn
DNI-02 Vũ Thị Thu Hương PP DVKH Thành phố Biên Hòa
DNI-02 Vũ Thị Thu Hương PP DVKH Thành phố Biên Hòa 6185 Huongvtt23@fpt.com.vn
DNI-02 Le Thi Yen DVKH đa nhiệm Thành phố Biên Hòa 930744 YenLT13@fpt.com.vn
DNI-02 Le Thi Yen DVKH đa nhiệm Thành phố Biên Hòa 930744 YenLT13@fpt.com.vn
DNI-02 Hoàng Ngọc Ly Vy DVKH đa nhiệm Thành phố Biên Hòa 6128 Vyhnl@fpt.com.vn
DNI-02 Tran Ngoc Minh Tuyen DVKH đa nhiệm Thành phố Biên Hòa 930741 Tuyentnm@fpt.com.vn
DNI-02 Nguyen Thi Thao DVKH đa nhiệm Thành phố Biên Hòa 930736 Thaont106@fpt.com.vn
DNI-02 Nguyen thi Lan Anh DVKH đa nhiệm Thành phố Biên Hòa 390742 Anhntl94@fpt.com.vn
DNI-02 Pham Thi Thuy Dung DVKH đa nhiệm Thành phố Biên Hòa 930732 Dungptt16@fpt.com.vn
DNI-02 Ho Hoai Thuong DVKH đa nhiệm Thành phố Biên Hòa 930743 Thuonghh4@fpt.com.vn
DNI-02 Hoàng Ngọc Ly Vy DVKH đa nhiệm Thành phố Biên Hòa 6128 Vyhnl@fpt.com.vn
DNI-02 Tran Ngoc Minh Tuyen DVKH đa nhiệm Thành phố Biên Hòa 930741 Tuyentnm@fpt.com.vn
DNI-02 Nguyen thi Lan Anh DVKH đa nhiệm Thành phố Biên Hòa 390742 Anhntl94@fpt.com.vn
DNI-02 Pham Thi Thuy Dung DVKH đa nhiệm Thành phố Biên Hòa 930732 Dungptt16@fpt.com.vn
DNI-02 Pham Thi Hoa DVKH đa nhiệm Thành phố Biên Hòa 930776 Hoapt17@fpt.com.vn
DNI-02 Huynh Vinh Lam DVKH đa nhiệm Thành phố Biên Hòa 930734 Lamhv11@fpt.com.vn
DNI-02 Huynh Vinh Lam DVKH đa nhiệm Thành phố Biên Hòa 930734 Lamhv11@fpt.com.vn
DNI-02 Nguyen Nhat Tuong Vi DVKH đa nhiệm Thành phố Biên Hòa 930735 Vinnt4@fpt.com.vn
DNI-3 Nguyễn Thị Thanh Hiền DVKH Đa Nhiệm Huyện Long Thành 930772 Hienntt75@fpt.Com.vn
DNI-3 Nguyễn Ngọc Hân DVKH Đa Nhiệm Huyện Long Thành 930751 hannn15@fpt.com.vn
DNI-3 Nguyễn Hoàng Kiều Oanh DVKH Đa Nhiệm Huyện Long Thành 930774 oanhnhk@fpt.com.vn
DNI-3 Vũ Thị Huyền DVKH Đa Nhiệm Huyện Long Thành 930755 Huyenvt12@fpt.com.vn
DNI-3 Phạm Hồng Hiển DVKH Đa Nhiệm Huyện Long Thành HienPH4@fpt.com.vn
DNI-3 Trần Đặng Ngân Phương Phó phòng Huyện Xuân Lộc 6197 Phuongtdn@fpt.com.vn
DNI-3 Chung Thị Thùy Linh DVKH Đa Nhiệm Huyện Xuân Lộc 930766 Linhctt5@fpt.com.vn
DNI-3 Trần Thị Lệ Chung DVKH Đa Nhiệm Huyện Xuân Lộc 930768 Chungttl@fpt.com.vn
DNI-3 Trần Thị Lan Đài DVKH Đa Nhiệm TP long khánh 930761 Daittl@fpt.com.vn
DNI-3 Nguyễn Thị Thảo DVKH Đa Nhiệm TP long khánh 930723 Thaont27@fpt.com.vn
DNI-3 Phạm Thị Nhật Hằng DVKH Đa Nhiệm TP long khánh 930767 Hangptn2@fpt.com.vn
DNI-3 Nguyễn Quốc Cường Trưởng phòng Biên Hòa, Đồng Nai 6100 0902861311 Cuongnq4@fpt.com.vn
DNI-3 Phạm Khánh Linh DVKH Đa Nhiệm Biên Hòa, Đồng Nai 930750 LinhPK11@fpt.com.vn
DNI-3 Hoang Ngoc Bao Vy DVKH Đa Nhiệm Biên Hòa, Đồng Nai 930759 Vyhnb@fpt.com.vn
DNI-3 Ngô Thị Thảo DVKH Đa Nhiệm Biên Hòa, Đồng Nai 930749 Thaont107@fpt.com.vn
DNI-3 Nguyễn Nòm DVKH Đa Nhiệm Biên Hòa, Đồng Nai 930745 NomN@fpt.com.vn
DNI-3 Nguyễn Hoàng Huy Trưởng nhóm Biên Hòa, Đồng Nai 930746 HuyNH14@fpt.com.vn
DNI-3 Đoàn Thị Thanh Len DVKH Đa Nhiệm Biên Hòa, Đồng Nai 930758 Lendtt@fpt.com.vn
DNI-3 Nguyen Quang Huy DVKH Đa Nhiệm Huyện Nhơn Trạch 930774 Huynq160@fpt.com.vn
DNI-3 Nguyen Minh Thy DVKH Đa Nhiệm Huyện Nhơn Trạch 930773 Thynm3@fpt.com.vn
DNI-3 Nguyễn Thị Diễm Phúc Trưởng nhóm Huyện Nhơn Trạch 930754 Phucntd2@fpt.com.vn
DNI-3 Trần Thị Lệ Chung DVKH Đa Nhiệm Huyện Xuân Lộc 930768 Chungttl@fpt.com.vn
DNI-3 Chung Thị Thùy Linh DVKH Đa Nhiệm Huyện Xuân Lộc 930766 Linhctt5@fpt.com.vn
DNI-3 Phạm Thị Nhật Hằng DVKH Đa Nhiệm Huyện Xuân Lộc 930767 Hangptn2@fpt.com.vn