DBN: Điện Biên

Phòng kỹ thuật Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Chi nhánh Điện Biên Vùng 3
Nguyễn Thị Lan Anh Giám đốc Chi nhánh DBN 2300 AnhNTL54@fpt.com.vn
Lò Văn Duy Trưởng phòng kỹ thuật DBN 2350 duylv7@fpt.com.vn
Dương Văn Sơn Đội trưởng DBN 2351 sondv8@vienthongtin.com
Phòng DVKH Chức danh Khu vực IP phone Di động Email
Trần Thị Huyền Hương CUS DBN Huongtth2@.fpt.com.vn
Đoàn Thị Thu Hằng CSKH DBN Hangdtt23@.fpt.com.vn
Trần Thu Hồng CUS/CSKH DBN Hongtt38@.fpt.com.vn