BTE: Bến Tre

Phòng kỹ thuật BTE Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Lê Tấn Thành Giám Đốc   7500 0907 234 497 ThanhLT15@fpt.com.vn
Lê Quang Tuấn Trưởng Phòng KT   7550 0989 262 425 TuanLQ6@fpt.com.vn
Nguyễn Duy Sơn Điều hành   0 0901 002 205 phuongnam.SonND2@fpt.net
Nguyễn Huỳnh Thư Thái Điều hành   7530 0903 825 141 ThaiNHT@fpt.com.vn
 
Phòng DVKH BTE Chức danh Khu vực IP phone Di động Account mail
Nguyễn Minh Châu TP DVKH   7521 0978820123 Chaunm4@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Kim Ngân Giao dịch viên   7524   Nganntk17@fpt.com.vn
Võ Thị Thủy Tiên Giao dịch viên   7525   Tienvtt5@fpt.com.vn
Võ Thị Kiều Tiên Giao dịch viên   7525   Tienvtk5@fpt.com.vn
Nguyễn Phi Toàn Giao dịch viên   7545   Toannp7@fpt.com.vn
Phạm Thị Thùy Dung CUS   7522   Dungptt5@fpt.com.vn
Đỗ Thị Ái Nhân CUS       Nhandta@fpt.com.vn
Võ An Trúc CUS   7519   Trucva@fpt.com.vn
Nguyễn Thị Uyên Vy CUS   7525   Vyntu@fpt.com.vn