binh dương vùng 6

BDG-3 – Thuận An

Phòng Kỹ Thuật

Vùng Chi nhánh Họ tên Chức vụ Email EXT Di động
Group mail toàn chi nhánh: ftel.bdg.tech@fpt.com.vn
BDG-1 – Thủ Dầu Một/ Tân Uyên
V6 Bình Dương Nguyễn Nguyên Bá Trưởng Phòng KTTT1 BaNN@fpt.com.vn 6502 0903 700 401
V6 Bình Dương Võ Thị Thanh Trúc Trưởng Phòng DVKH 1 TrucVTT@fpt.com.vn 6561 0399 260 101
V6 Bình Dương Vũ Thị Thu Hà Phó Phòng DVKH1 (tt) HavTT3@fpt.com.vn 930644 0988 188 965
V6 Bình Dương Đào Thanh Đạt Trưởng Phòng KD1 DatDT16@fpt.com.vn   0964 789 011
V6 Bình Dương Nguyễn Xuân Trường  Quản lý user Phuongnam.TruongNX1@fpt.net 6555 0965 219 273
V6 Bình Dương Nguyễn Thái Thanh  Quản lý user phuongnam.ThanhNT11@fpt.net 5637 0792 668 312
V6 Bình Dương Võ Khắc Tâm  Quản lý user phuongnam.TamVK@fpt.net   0386 843 031
V6 Bình Dương Lương Đức Ngải  Quản lý user Phuongnam.ngaild@fpt.net 6550 0349 131 418
 
BDG-2 – Dĩ An
V6 Bình Dương Trần Ngọc Hưng GĐ Trung tâm 2 HungTN13@fpt.com.vn 6501 0983 793 979
V6 Bình Dương Tạ Quốc Thiều Trưởng Phòng KTTT2 ThieuTQ@fpt.com.vn 6565 0988 879 980
V6 Bình Dương Trần Thị Mỹ Lệ Trưởng Phòng DVKH 2 LeTTM3@fpt.com.vn 6503 0934 192 646
V6 Bình Dương Trần Hoài Ánh Thương Trưởng Phòng KD2 ThuongTHA@fpt.com.vn 6585 0948 417 430
V6 Bình Dương Bùi Quốc Hiệp  Quản lý user phuongnam.HiepBQ@fpt.net   0961 792 180
V6 Bình Dương Ngô Cự Tuấn Anh  Quản lý user phuongnam.AnhNCT@fpt.net   0981 791 911
 
BDG-3 – Thuận An
V6 Bình Dương Trần Dương Bảo Xuyên GĐ Trung tâm 3 XuyenTDB@fpt.com.vn 6550 0938 817 279
V6 Bình Dương Lưu Việt Quốc Trưởng Phòng KTTT3 QuocLV4@fpt.com.vn 6566 0949 332 252
V6 Bình Dương Trịnh Thị Thúy Quỳnh Phó Phòng DVKH 3 QuynhTTT3@fpt.com.vn 6526 0933 092 689
V6 Bình Dương Hoàng Tân  Quản lý user phuongnam.TanH@fpt.net 6550 0365 532 133
V6 Bình Dương Lê Duy Nam  Quản lý user phuongnam.NamLD@fpt.net   0944 234 363
V6 Bình Dương Lương Quang Hà  Quản lý user phuongnam.HaLQ@fpt.net   0979 115 765
 
V6 Bình Dương Trần Anh Tuấn Giám Đốc TuanTA16@fpt.com.vn 6500 0939 780 111

Phòng Dịch vụ khách hàng

BDG-1 Họ và tên Vị trí IP phone Di động Account mail
BDG-1 Võ Thị Thanh Trúc TP DVKH BDG-1 6561 0933260101 TrucVTT@fpt.com.vn
BDG-1 Vũ Thị Thu Hà PP DVKH BDG-1 6527 0988188965 Havtt3@fpt.com.vn
BDG-1 Trương Thị Hồng Thủy Trưởng Nhóm 930688 0342953580 Thuytth6@fpt.com.vn
BDG-1 Nguyễn Thị Kim Hồng Trưởng Nhóm 630648 0933235851 Hongntk6@fpt.com.vn
BDG-1 Lê Quốc Huy Trưởng Nhóm 930686 0372994554 huylq30@fpt.com.vn
BDG-1 Nguyễn Thị Quỳnh Anh GDV + Kiêm nhiệm CUS 930689 0973024520 AnhNTQ35@FPT.COM.VN
BDG-1 Nguyễn Lý Yến Nhi GDV chuyên trách 930685 0961531871 NhiNLY@fpt.com.vn
BDG-1 Cao Thi Kieu Linh GDV chuyên trách 930643 0386285682 Linhctk@fpt.com.vn
BDG-1 Đỗ Hương Uyên GDV + Kiêm nhiệm CUS 930687 0337264604 Uyendh@fpt.com.vn
BDG-1 Trần Thị Bích Hạnh GDV + Kiêm nhiệm CUS 0915824024 HanhTTB4@fpt.com.vn
BDG-1 Nguyễn Thị Ngọc Hiệp CB Quản lý công nợ 930646 0568497632 Hiepntn3@fpt.com.vn
BDG-1 Nguyễn Thị Mỹ Hằng CB Quản lý Công nợ 930643 0933645077 Hangntm18@fpt.com.vn
BDG-1 Bùi Thị Thu Hường CB Quản lý Công nợ 930678 0969191703 Huongbtt10@fpt.com.vn
BDG-1 Trần Thị Mỹ Linh CB Quản lý Công nợ 630679 0764418299 Linhttm23@fpt.com.vn
BDG-1 Trần Thị Tú Anh CB Quản lý Công nợ 930640 0868098753 AnhTTT18@fpt.com.vn
BDG-1 Trương Thị Thùy Linh CB Quản lý Công nợ 930919 0964546426 Linhttt60@fpt.com.vn
BDG-1 Lê Thi Thanh Thu CB Quản lý Công nợ 930916 0473002222 Thultt@fpt.com.vn
BDG-1 Dinh Thi Le CB Quản lý Công nợ 930681 0975191327 Ledt17@fpt.com.vn
BDG-1 Phan Vũ Điệp CB Quản lý Công nợ 930642 0908049258 Dieppv2@fpt.com.vn
BDG-1 Lê Thi Ánh  Ngọc CB Quản lý Công nợ 930680 0386793012 NgocLTA5@fpt.com.vn
BDG-1 Nguyễn Thị Thanh Thùy CB Quản lý Công nợ 01683158828 ThuyNTT94@fpt.com.vn
BDG-1 Nguyễn Cẩm Tú CB Quản lý Công nợ 0353492567 TuNC20@fpt.com.vn
BDG-1 Nguyễn Hải Vân CB Quản lý Công nợ 0339630872 VanNH34@fpt.com.vn
BDG-2 Họ và tên Vị trí IP phone Di động Account mail
BDG-2 Trần Thị Mỹ Lệ TP DVKH BDG-2 6503 0934192646 lettm3@fpt.com.vn
BDG-2 Nguyễn Thị Quỳnh Nga Trưởng quầy 6515 0353888750 Ngantq6@fpt.com.vn
BDG-2 Tống Thị Nhớ GDV chuyên trách 930676 0949810760 NhoTT@fpt.com.vn
BDG-2 Phan Thi Phuong GDV chuyên trách 930911 0853288568 Phuongpt61@fpt.com.vn
BDG-2 Trần Thị Thanh Thanh GDV chuyên trách 930675 0365944973 ThanhTTT7@fpt.com.vn
BDG-2 Vỏ Thị Hải Yến GDV kiêm nhiệm 930918 0373566676 Yenvth15@fpt.com.vn
BDG-2 Trương Huy Hoàng CB Quản lý Công nợ 930664 0987860087 HoangTH19@fpt.com.vn
BDG-2 Lê Thị Ngọc Ánh CB Quản lý Công nợ 930677 0936822890 AnhLTN19@fpt.com.vn
BDG-2 Nguyễn Thị Thu Hoài CB Quản lý Công nợ 930667 0972771679 HoaiNTT21@fpt.com.vn
BDG-2 Võ Thị Minh Thu CB Quản lý Công nợ 930669 0353650339 ThuVTM6@fpt.com.vn
BDG-2 Nguyễn Thị Quỳnh Như CB Quản lý Công nợ 930665 0798195682 Nhuntq41@fpt.com.vn
BDG-2 Nguyễn Thị Diểm Trinh CB Quản lý hợp đồng 930667 0969676891 TrinhNTD10@fpt.com.vn
BDG-2 Nguyễn Thị Ánh CB Quản lý hợp đồng 930671 0969973234 AnhNT299@fpt.com.vn
BDG-2 Nguyễn Thị Ngọc Hiền CB Quản lý hợp đồng 930666 0974929744 Hienntn10@fpt.com.vn
BDG-2 Phạm Mai Hương GDV chuyên trách 930674 0368575658 HuongPM@fpt.com.vn
BDG-2 Vũ Thị Nga GDV chuyên trách 930920 0392641947 Ngavt19@fpt.com.vn
BDG-2 Nguyễn Tân Phương GDV kiêm nhiệm 0985730212 Phuongnt348@fpt.com.vn
BDG-3 Họ và tên Vị trí IP phone Di động Account mail
BDG-3 Nguyễn Thị Nhật Minh TP DVKH 6516 0939404611 minhntn8@fpt.com.vn
BDG-3 Trịnh Thị Thúy Quỳnh PP DVKH 6526 0933092689 Quynhttt3@fpt.com.vn
BDG-3 Nguyễn Thị Ngọc Dung Trưởng nhóm 930641 0798128881 Dungntn8@fpt.com.vn
BDG-3 Trương Ngọc Tuyết Trưởng nhóm 930658 0867023299 tuyettn@fpt.com.vn
BDG-3 Nguyễn Ngọc Thoại Vy GDV chuyên trách 930661 0966175653 Vynnt2@fpt.com.vn
BDG-3 Huỳnh Diệu Bình GDV kiêm nhiệm 930651 0336326254 Binhhd2@fpt.com.vn
BDG-3 Nguyen Thi Thu Nga GDV kiêm nhiệm 930652 0962940497 Ngantt130@fpt.com.vn
BDG-3 Hoàng Thị Phương Anh GDV chuyên trách 930649 0971271456 anhhtp4@fpt.com.vn
BDG-3 Đặng Thị Minh Huê CB Quản lý Công nợ 930655 0986957772 huedtm2@fpt.com.vn
BDG-3 Nguyễn Thị Luận CB Quản lý Công nợ 930656 0394181750 Luannt77@fpt.com.vn
BDG-3 Phùng Thị Hạnh CB Quản lý Công nợ 930663 0326218051 Hanhpt11@fpt.com.vn
BDG-3 Trần Thị Bảo Trâm CB Quản lý Công nợ 930684 0706625022 tramttb19@fpt.com.vn
BDG-3 Nguyễn Thị Hương Mơ CB Quản lý Công nợ 930914 0913860451 Month@fpt.com.vn
BDG-3 Nguyễn Mai Thảo Nguyên CB Quản lý Công nợ 930912 0824446779 Nguyennmt@fpt.com.vn
BDG-3 Lưu Thị Yến Nhi CB Quản lý Công nợ 930913 0869064100 Nhilty16@fpt.com.vn
BDG-3 Cao Thị Lệ Quyên CB Quản lý Công nợ 930660 0933139189 quyenctl@fpt.com.vn
BDG-3 Luu Hoang Minh Thu CB Quản lý Công nợ 930657 0904339803 Thulhm@fpt.com.vn
BDG-3 Trinh Thi Linh CB Quản lý Công nợ 930659 0378889452 Linhtt82@fpt.com.vn